Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 2.2.2012