Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 19.12.2012