Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 17.12.2013