Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 1.8.2013