T. Holub k novele zákona o ČNB

Člen bankovní rady T. Holub v podcastu vysvětluje význam zákonného rozšíření pravomocí ČNB pro obchodování na finančních trzích: „Smyslem novely je pomoci ekonomice překlenout krizové období. Jsme v situaci, kdy by pád i relativně malé finanční instituce mohl vyvolat nějaký nepříznivý dominový efekt, který by pak poškodil celou ekonomiku. A tomu se budeme snažit zabránit.“

Obsah dílu:

  • 00:00 Úvodní slovo
  • 00:34 Proč ČNB stála o to, aby byla novela co nejdříve přijata?
  • 01:45 Jaký je rozdíl mezi schválenou novelou a návrhem z roku 2016?
  • 02:25 Co je hlavním smyslem schválené novely zákona o ČNB?
  • 03:43 Co novela ČNB umožní oproti minulosti?
  • 04:42 Je novela důležitá spíše z pohledu péče o cenovou stabilitu, nebo z pohledu péče o finanční stabilitu?
  • 05:30 Umožní novela kvantitativní uvolňování po vzoru ECB nebo FEDu?
  • 06:18 Za jakých okolností by ČNB přistoupila k využití nových zákonných nástrojů?
  • 07:58 Hrozí, že bude ČNB nakupovat nekvalitní aktiva za cenu svých vlastních ztrát?