Přímé zahraniční investice

Metodické vysvětlivky zpracování statistik PZI

Popis rozdílu v propočtu reinvestovaných zisků v platební bilanci a národních účtech

Data přímých zahraničních investic od referenčního roku 2014 (za použití nástroje OBIEE)