Platební bilance v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 12.6.2020)

v mil. KčI. Q 2020II. Q 2020III. Q 2020IV. Q 2020I. Q 2020I.-II. Q 2020I.-III. Q 2020I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 74618,9   74618,9   
          příjmy1136158,5   1136158,5   
          výdaje1061539,6   1061539,6   
1.A-Zboží a služby106791,7   106791,7   
          příjmy1035674,5   1035674,5   
          výdaje928882,8   928882,8   
1.A.a-Zboží68741,1   68741,1   
          vývoz869026,0   869026,0   
          dovoz800284,9   800284,9   
1.A.b-Služby38050,6   38050,6   
          příjmy166648,5   166648,5   
          výdaje128598,0   128598,0   
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů10383,4   10383,4   
          příjmy12074,7   12074,7   
          výdaje1691,4   1691,4   
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.1544,7   1544,7   
          příjmy4772,2   4772,2   
          výdaje3227,4   3227,4   
1.A.b.3-Doprava7914,0   7914,0   
          příjmy39203,4   39203,4   
          výdaje31289,5   31289,5   
1.A.b.4-Cestovní ruch4635,4   4635,4   
          příjmy35852,4   35852,4   
          výdaje31217,0   31217,0   
1.A.b.5-Stavební práce1066,9   1066,9   
          příjmy1682,4   1682,4   
          výdaje615,5   615,5   
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-3582,7   -3582,7   
          příjmy1648,0   1648,0   
          výdaje5230,7   5230,7   
1.A.b.7-Finanční služby-148,6   -148,6   
          příjmy2335,3   2335,3   
          výdaje2484,0   2484,0   
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-4437,6   -4437,6   
          příjmy3442,2   3442,2   
          výdaje7879,8   7879,8   
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby14857,3   14857,3   
          příjmy30634,5   30634,5   
          výdaje15777,2   15777,2   
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby6111,9   6111,9   
          příjmy33321,7   33321,7   
          výdaje27209,8   27209,8   
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-142,0   -142,0   
          příjmy1576,8   1576,8   
          výdaje1718,8   1718,8   
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-152,7   -152,7   
          příjmy104,3   104,3   
          výdaje257,0   257,0   
1.a.b.13-Služby nezařazené0,5   0,5   
          příjmy0,5   0,5   
          výdaje0,0   0,0   
1.B-Prvotní důchody-16509,3   -16509,3   
          příjmy79442,4   79442,4   
          výdaje95951,7   95951,7   
1.B.1-Náhrady zaměstnancům4519,0   4519,0   
          příjmy19097,0   19097,0   
          výdaje14578,0   14578,0   
1.B.2-Důchody z investic-36323,4   -36323,4   
          příjmy43392,7   43392,7   
          výdaje79716,0   79716,0   
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-39350,2   -39350,2   
          příjmy26956,2   26956,2   
          výdaje66306,4   66306,4   
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-4387,8   -4387,8   
          příjmy2605,2   2605,2   
          výdaje6993,0   6993,0   
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1299,0   1299,0   
          příjmy7715,7   7715,7   
          výdaje6416,6   6416,6   
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)6115,6   6115,6   
1.B.3-Ostatní prvotní důchody15295,1   15295,1   
          příjmy16952,8   16952,8   
          výdaje1657,7   1657,7   
1.C-Druhotné důchody-15663,4   -15663,4   
          příjmy21041,6   21041,6   
          výdaje36705,0   36705,0   
2-Kapitálový účet19854,8   19854,8   
          příjmy30215,8   30215,8   
          výdaje10361,0   10361,0   
3-Finanční účet111147,6   111147,6   
          aktiva94583,9   94583,9   
          pasiva-16563,7   -16563,7   
3.1-Přímé investice-641,0   -641,0   
          aktiva64415,7   64415,7   
          pasiva65056,7   65056,7   
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-8083,5   -8083,5   
          aktiva1569,8   1569,8   
          pasiva9653,3   9653,3   
3.1.1.2-Reinvestice zisků-18650,3   -18650,3   
          aktiva21791,0   21791,0   
          pasiva40441,3   40441,3   
3.1.2-Dluhové nástroje26092,8   26092,8   
          aktiva41054,9   41054,9   
          pasiva14962,2   14962,2   
3.2-Portfoliové investice-39179,8   -39179,8   
          aktiva-29357,0   -29357,0   
          pasiva9822,8   9822,8   
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-23212,9   -23212,9   
          aktiva-23959,3   -23959,3   
          pasiva-746,5   -746,5   
3.2.2-Dluhové cenné papíry-15967,0   -15967,0   
          aktiva-5397,7   -5397,7   
          pasiva10569,2   10569,2   
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie20347,1   20347,1   
          aktiva-29052,6   -29052,6   
          pasiva-49399,7   -49399,7   
3.4-Ostatní investice120116,8   120116,8   
          aktiva78073,3   78073,3   
          pasiva-42043,5   -42043,5   
3.4.1-Ostatní účasti0,0   0,0   
          aktiva0,0   0,0   
          pasiva0,0   0,0   
3.4.2-Oběživo a vklady121080,5   121080,5   
          aktiva78439,9   78439,9   
          pasiva-42640,7   -42640,7   
3.4.3-Půjčky-10376,7   -10376,7   
          aktiva12870,6   12870,6   
          pasiva23247,3   23247,3   
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-4777,0   -4777,0   
          aktiva0,0   0,0   
          pasiva4777,0   4777,0   
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy15609,6   15609,6   
          aktiva-13692,8   -13692,8   
          pasiva-29302,4   -29302,4   
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-1419,7   -1419,7   
          aktiva455,6   455,6   
          pasiva1875,3   1875,3   
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,0   0,0   
3.5-Rezervní aktiva10504,6   10504,6   
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)94473,7   94473,7   
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)111147,6   111147,6   
4.5-Čisté chyby a opomenutí16673,9   16673,9   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD