Platební bilance v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2022

(předběžné údaje - 16.3.2023)

v mil. KčI. Q 2022II. Q 2022III. Q 2022IV. Q 2022I. Q 2022I.-II. Q 2022I.-III. Q 2022I.-IV. Q 2022
1-Běžný účet -19218,7-85243,3-227246,2-83581,6-19218,7-104462,0-331708,3-415289,8
          příjmy1267028,31403791,61363449,31469103,41267028,32670819,84034269,15503372,5
          výdaje1286247,01489034,91590695,51552685,01286247,02775281,94365977,45918662,4
1.A-Zboží a služby30361,2-6877,2-22774,7-10132,630361,223484,0709,2-9423,3
          příjmy1185650,91292555,21259091,71346637,31185650,92478206,13737297,95083935,2
          výdaje1155289,71299432,41281866,51356769,91155289,72454722,23736588,65093358,5
1.A.a-Zboží6130,9-38060,5-51488,1-15893,16130,9-31929,7-83417,7-99310,9
          vývoz1015708,51099555,71060104,71123119,41015708,52115264,23175368,94298488,4
          dovoz1009577,61137616,21111592,81139012,61009577,62147193,83258786,74397799,2
1.A.b-Služby24230,331183,328713,45760,624230,355413,684127,089887,5
          příjmy169942,4192999,5198987,0223517,9169942,4362942,0561928,9785446,8
          výdaje145712,1161816,2170273,6217757,3145712,1307528,3477802,0695559,3
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů11598,211718,011256,813661,811598,223316,234573,048234,8
          příjmy13537,813807,713125,915874,913537,827345,640471,556346,4
          výdaje1939,62089,71869,12213,11939,64029,35898,58111,5
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.2340,02308,61650,84214,42340,04648,76299,510513,9
          příjmy4977,95216,15036,07607,84977,910194,015230,022837,8
          výdaje2637,92907,53385,23393,42637,95545,48930,512324,0
1.A.b.3-Doprava288,3-1180,5-523,5-1476,6288,3-892,2-1415,7-2892,3
          příjmy45381,047568,151936,154812,345381,092949,1144885,2199697,5
          výdaje45092,848748,652459,756288,945092,893841,3146301,0202589,9
1.A.b.4-Cestovní ruch-2255,12068,71231,1957,0-2255,1-186,41044,72001,6
          příjmy21034,730594,233673,532731,521034,751628,985302,4118033,8
          výdaje23289,828525,532442,331774,523289,851815,384257,7116032,2
1.A.b.5-Stavební práce1512,31532,22191,42103,51512,33044,55235,97339,3
          příjmy2228,52934,43806,73825,72228,55162,98969,612795,2
          výdaje716,21402,31615,31722,2716,22118,53733,75455,9
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-3618,3-3446,9-4076,3-2608,4-3618,3-7065,2-11141,5-13749,9
          příjmy1660,32003,81786,73220,31660,33664,15450,88671,1
          výdaje5278,55450,85863,05828,75278,510729,316592,322421,0
1.A.b.7-Finanční služby-1011,5-1164,8-1039,8-467,0-1011,5-2176,4-3216,1-3683,1
          příjmy2029,52059,61885,22367,92029,54089,15974,38342,3
          výdaje3041,13224,42925,02834,93041,16265,59190,512025,4
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-2673,2-4987,6-4479,1-6812,3-2673,2-7660,8-12139,9-18952,2
          příjmy4191,04903,14742,65528,54191,09094,113836,719365,2
          výdaje6864,29890,79221,612340,86864,216755,025976,638317,4
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby16636,420169,818824,715172,816636,436806,255630,970803,7
          příjmy36444,140661,840016,643595,636444,177105,9117122,5160718,1
          výdaje19807,720492,021191,928422,819807,740299,761491,689914,4
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby3535,25420,63783,2-18053,73535,28955,812739,0-5314,7
          příjmy37048,641159,840140,451668,937048,678208,4118348,8170017,7
          výdaje33513,435739,236357,369722,633513,469252,6105609,9175332,4
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-1956,9-1045,9128,9-680,3-1956,9-3002,9-2873,9-3554,2
          příjmy1384,31940,82718,32198,41384,33325,26043,58241,9
          výdaje3341,32986,82589,42878,83341,36328,08917,411796,2
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-170,4-215,2-234,8-264,0-170,4-385,5-620,3-884,4
          příjmy19,2143,8119,072,819,2162,9281,9354,7
          výdaje189,5358,9353,8336,8189,5548,5902,31239,1
1.a.b.13-Služby nezařazené5,46,30,013,45,411,711,725,1
          příjmy5,46,30,013,45,411,711,725,1
          výdaje0,00,00,00,00,00,00,00,0
1.B-Prvotní důchody-28870,4-72369,1-197466,7-76050,7-28870,4-101239,6-298706,3-374757,0
          příjmy66034,876810,773761,984184,166034,8142845,5216607,3300791,4
          výdaje94905,2149179,8271228,6160234,894905,2244085,0515313,6675548,4
1.B.1-Náhrady zaměstnancům1775,0-689,0697,02520,01775,01086,01783,04303,0
          příjmy17971,018850,017987,020066,017971,036821,054808,074874,0
          výdaje16196,019539,017290,017546,016196,035735,053025,070571,0
1.B.2-Důchody z investic-42235,7-75436,2-196282,4-76447,6-42235,7-117671,9-313954,3-390402,0
          příjmy34191,152020,055372,063284,734191,186211,1141583,1204867,9
          výdaje76426,8127456,2251654,4139732,476426,8203883,0455537,4595269,8
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-45094,8-80998,6-200703,4-77280,5-45094,8-126093,4-326796,8-404077,3
          příjmy15689,925341,830682,632509,515689,941031,771714,3104223,8
          výdaje60784,8106340,3231386,0109790,060784,8167125,1398511,1508301,1
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-2945,4-4689,1-677,9-8190,6-2945,4-7634,6-8312,5-16503,1
          příjmy2938,93686,43363,93206,72938,96625,49989,213195,9
          výdaje5884,48375,64041,811397,35884,414260,018301,829699,0
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic785,2-1033,8-2875,5-2138,2785,2-248,6-3124,2-5262,3
          příjmy10542,811706,513351,116406,910542,822249,335600,552007,3
          výdaje9757,612740,316226,618545,19757,622498,038724,657269,7
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)5019,411285,37974,411161,65019,416304,724279,135440,7
1.B.3-Ostatní prvotní důchody11590,33756,1-1881,4-2123,011590,315346,413465,011342,0
          příjmy13872,75940,7402,9833,313872,719813,320216,221049,5
          výdaje2282,42184,62284,22956,42282,44467,06751,29707,5
1.C-Druhotné důchody-20709,5-5996,9-7004,82601,7-20709,5-26706,5-33711,2-31109,5
          příjmy15342,634425,630595,738282,015342,649768,280363,9118645,9
          výdaje36052,140422,637600,435680,336052,176474,7114075,1149755,5
2-Kapitálový účet-4340,815499,614401,1-18134,3-4340,811158,825559,97425,6
          příjmy76077,240087,622494,1206560,776077,2116164,8138658,9345219,6
          výdaje80418,024588,08093,0224695,080418,0105006,0113099,0337794,0
3-Finanční účet-3767,5-126820,7-225488,5-59038,7-3767,5-130588,1-356076,6-415115,3
          aktiva201654,0-103895,8-530589,7-88459,7201654,097758,1-432831,5-521291,2
          pasiva205421,422924,8-305101,2-29421,0205421,4228346,3-76754,9-106175,9
3.1-Přímé investice-16369,2-32235,9-32303,9-91453,4-16369,2-48605,0-80909,0-172362,4
          aktiva31861,727055,59627,55536,931861,758917,168544,674081,5
          pasiva48230,959291,341931,496990,348230,9107522,2149453,6246443,9
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-7093,85274,9-5126,2-5059,9-7093,8-1818,9-6945,1-12005,0
          aktiva8123,72263,81383,1-1883,58123,710387,511770,69887,1
          pasiva15217,5-3011,06509,33176,415217,512206,518715,721892,1
3.1.1.2-Reinvestice zisků-23548,9-11602,2-31920,3-41724,3-23548,9-35151,1-67071,5-108795,8
          aktiva12874,616719,116581,122270,512874,629593,746174,868445,3
          pasiva36423,528321,448501,463994,936423,564744,8113246,2177241,1
3.1.2-Dluhové nástroje14273,5-25908,54742,6-44669,214273,5-11635,0-6892,4-51561,6
          aktiva10863,48072,5-8336,7-14850,110863,418935,910599,2-4250,9
          pasiva-3410,133981,0-13079,229819,1-3410,130570,917491,647310,7
3.2-Portfoliové investice121949,7254791,433712,8-79105,9121949,7376741,1410453,9331348,0
          aktiva2701,4-21284,2-10365,834819,02701,4-18582,8-28948,65870,4
          pasiva-119248,4-276075,6-44078,6113924,9-119248,4-395323,9-439402,5-325477,6
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech2225,5-5240,7-8214,035909,92225,5-3015,2-11229,124680,8
          aktiva1192,9-7798,1-4877,333121,81192,9-6605,2-11482,521639,4
          pasiva-1032,6-2557,43336,7-2788,1-1032,6-3590,0-253,3-3041,4
3.2.2-Dluhové cenné papíry119724,2260032,141926,8-115015,9119724,2379756,3421683,1306667,2
          aktiva1508,5-13486,1-5488,51697,11508,5-11977,6-17466,1-15769,0
          pasiva-118215,7-273518,2-47415,3116713,0-118215,7-391733,9-439149,2-322436,2
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-9381,1-25405,8-6603,93643,0-9381,1-34786,9-41390,8-37747,8
          aktiva-76358,6-94961,1-161453,5-102609,1-76358,6-171319,7-332773,2-435382,3
          pasiva-66977,5-69555,3-154849,6-106252,1-66977,5-136532,8-291382,4-397634,6
3.4-Ostatní investice-238590,4-228447,082852,5154980,3-238590,4-467037,4-384184,9-229204,7
          aktiva104826,080817,4-65251,920896,2104826,0185643,4120391,5141287,7
          pasiva343416,4309264,4-148104,4-134084,1343416,4652680,9504576,4370492,4
3.4.1-Ostatní účasti242,90,0115,70,0242,9242,9358,6358,6
          aktiva242,90,0115,70,0242,9242,9358,6358,6
          pasiva0,00,00,00,00,00,00,00,0
3.4.2-Oběživo a vklady-111826,3-64135,8205101,249974,7-111826,3-175962,129139,279113,9
          aktiva37101,6102469,8-61324,52037,637101,6139571,578247,080284,6
          pasiva148927,9166605,6-266425,7-47937,1148927,9315533,549107,81170,7
3.4.3-Půjčky-140279,6-168887,8-57553,560319,8-140279,6-309167,4-366720,9-306401,1
          aktiva32641,5-15404,225734,4104,632641,517237,242971,643076,3
          pasiva172921,0153483,683287,9-60215,1172921,0326404,6409692,5349477,4
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-2076,0-507,0-1879,03096,0-2076,0-2583,0-4462,0-1366,0
          aktiva1,04,01,00,01,05,06,06,0
          pasiva2077,0511,01880,0-3096,02077,02588,04468,01372,0
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy16573,5-1351,6-60379,242243,516573,515221,9-45157,3-2913,8
          aktiva33741,0-10541,4-25450,418309,333741,023199,6-2250,916058,4
          pasiva17167,4-9189,734928,8-23934,217167,47977,742906,518972,2
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-1225,06435,2-2552,7-653,7-1225,05210,22657,52003,8
          aktiva1098,04289,2-4328,1444,71098,05387,21059,11503,8
          pasiva2323,1-2146,0-1775,41098,42323,1177,1-1598,3-499,9
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,00,00,00,00,00,00,00,0
3.5-Rezervní aktiva138623,5-95523,4-303146,0-47102,6138623,543100,1-260045,9-307148,5
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)-23559,5-69743,7-212845,1-101715,9-23559,5-93303,2-306148,4-407864,2
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)-3767,5-126820,7-225488,5-59038,7-3767,5-130588,1-356076,6-415115,3
4.5-Čisté chyby a opomenutí19792,1-57076,9-12643,442677,219792,1-37284,9-49928,2-7251,0

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD