Platební bilance v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 11.9.2020)

v mil. KčI. Q 2020II. Q 2020III. Q 2020IV. Q 2020I. Q 2020I.-II. Q 2020I.-III. Q 2020I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 79525,67447,1  79525,686972,7  
          příjmy1137583,3954918,9  1137583,32092502,3  
          výdaje1058057,7947471,8  1058057,72005529,6  
1.A-Zboží a služby106973,159978,0  106973,1166951,1  
          příjmy1038135,8853134,6  1038135,81891270,4  
          výdaje931162,7793156,5  931162,71724319,3  
1.A.a-Zboží68238,632061,7  68238,6100300,3  
          vývoz870871,0712284,5  870871,01583155,5  
          dovoz802632,4680222,8  802632,41482855,2  
1.A.b-Služby38734,527916,3  38734,566650,8  
          příjmy167264,8140850,1  167264,8308114,9  
          výdaje128530,3112933,8  128530,3241464,1  
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů11038,39924,8  11038,320963,1  
          příjmy12740,311069,4  12740,323809,7  
          výdaje1702,01144,7  1702,02846,6  
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.1349,61312,0  1349,62661,6  
          příjmy4567,24482,3  4567,29049,4  
          výdaje3217,63170,3  3217,66387,9  
1.A.b.3-Doprava8615,14302,5  8615,112917,7  
          příjmy39750,433354,7  39750,473105,1  
          výdaje31135,329052,2  31135,360187,5  
1.A.b.4-Cestovní ruch4622,4870,7  4622,45493,1  
          příjmy35839,416079,9  35839,451919,3  
          výdaje31217,015209,2  31217,046426,2  
1.A.b.5-Stavební práce476,81557,1  476,82033,9  
          příjmy1720,53029,3  1720,54749,8  
          výdaje1243,61472,3  1243,62715,9  
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-3633,1-3808,2  -3633,1-7441,3  
          příjmy1656,51680,2  1656,53336,7  
          výdaje5289,65488,4  5289,610778,0  
1.A.b.7-Finanční služby-46,6-725,2  -46,6-771,8  
          příjmy2337,32395,8  2337,34733,2  
          výdaje2383,93121,0  2383,95504,9  
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-4241,8-3794,0  -4241,8-8035,7  
          příjmy3422,03848,2  3422,07270,3  
          výdaje7663,87642,2  7663,815306,0  
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby14350,116506,9  14350,130856,9  
          příjmy30677,731023,7  30677,761701,3  
          výdaje16327,614516,8  16327,630844,4  
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby6371,62365,5  6371,68737,1  
          příjmy32564,232543,7  32564,265107,9  
          výdaje26192,630178,2  26192,656370,8  
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-10,2-379,8  -10,2-390,0  
          příjmy1884,51245,4  1884,53129,9  
          výdaje1894,71625,2  1894,73519,9  
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-152,6-218,2  -152,6-370,9  
          příjmy104,388,8  104,3193,1  
          výdaje256,9307,0  256,9563,9  
1.a.b.13-Služby nezařazené-5,12,3  -5,1-2,9  
          příjmy0,58,6  0,59,1  
          výdaje5,76,3  5,712,0  
1.B-Prvotní důchody-4096,6-42372,9  -4096,6-46469,4  
          příjmy80272,571828,3  80272,5152100,8  
          výdaje84369,0114201,2  84369,0198570,2  
1.B.1-Náhrady zaměstnancům6244,05696,0  6244,011940,0  
          příjmy19846,018624,0  19846,038470,0  
          výdaje13602,012928,0  13602,026530,0  
1.B.2-Důchody z investic-25635,6-58624,0  -25635,6-84259,6  
          příjmy43473,741028,7  43473,784502,4  
          výdaje69109,399652,7  69109,3168762,0  
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-28681,9-58429,6  -28681,9-87111,5  
          příjmy26962,421478,5  26962,448441,0  
          výdaje55644,379908,2  55644,3135552,5  
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-4387,8-12070,4  -4387,8-16458,2  
          příjmy2605,23602,8  2605,26208,0  
          výdaje6993,015673,2  6993,022666,2  
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1318,52240,8  1318,53559,3  
          příjmy7790,56312,1  7790,514102,6  
          výdaje6472,04071,3  6472,010543,3  
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)6115,69635,2  6115,615750,8  
1.B.3-Ostatní prvotní důchody15295,110555,1  15295,125850,2  
          příjmy16952,812175,7  16952,829128,4  
          výdaje1657,71620,5  1657,73278,2  
1.C-Druhotné důchody-23350,9-10158,0  -23350,9-33509,0  
          příjmy19175,129956,0  19175,149131,1  
          výdaje42526,040114,1  42526,082640,0  
2-Kapitálový účet19854,820615,9  19854,840470,7  
          příjmy30215,840722,9  30215,870938,7  
          výdaje10361,020107,0  10361,030468,0  
3-Finanční účet114714,01535,3  114714,0116249,3  
          aktiva97730,9-96329,5  97730,91401,3  
          pasiva-16983,1-97864,8  -16983,1-114847,9  
3.1-Přímé investice235,4-42972,3  235,4-42736,9  
          aktiva66407,8-59856,3  66407,86551,5  
          pasiva66172,4-16884,0  66172,449288,3  
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-8083,544775,3  -8083,536691,8  
          aktiva1569,8-862,3  1569,8707,5  
          pasiva9653,3-45637,6  9653,3-35984,3  
3.1.1.2-Reinvestice zisků-18650,3-2739,1  -18650,3-21389,3  
          aktiva21791,016890,8  21791,038681,8  
          pasiva40441,319629,8  40441,360071,1  
3.1.2-Dluhové nástroje26969,1-85008,5  26969,1-58039,3  
          aktiva43047,0-75884,8  43047,0-32837,8  
          pasiva16077,89123,7  16077,825201,5  
3.2-Portfoliové investice-39179,8-36903,6  -39179,8-76083,4  
          aktiva-29357,025728,8  -29357,0-3628,2  
          pasiva9822,862632,4  9822,872455,2  
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-23212,928759,3  -23212,95546,4  
          aktiva-23959,327267,7  -23959,33308,4  
          pasiva-746,5-1491,6  -746,5-2238,0  
3.2.2-Dluhové cenné papíry-15967,0-65662,9  -15967,0-81629,8  
          aktiva-5397,7-1538,9  -5397,7-6936,6  
          pasiva10569,264124,0  10569,274693,2  
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie20347,1-267,3  20347,120079,8  
          aktiva-29052,6-12207,5  -29052,6-41260,1  
          pasiva-49399,7-11940,3  -49399,7-61339,9  
3.4-Ostatní investice122806,864636,4  122806,8187443,2  
          aktiva79228,2-67036,6  79228,212191,6  
          pasiva-43578,6-131672,9  -43578,6-175251,6  
3.4.1-Ostatní účasti0,0-139,7  0,0-139,7  
          aktiva0,0-139,7  0,0-139,7  
          pasiva0,00,0  0,00,0  
3.4.2-Oběživo a vklady120738,341138,0  120738,3161876,3  
          aktiva78097,6-40610,4  78097,637487,2  
          pasiva-42640,7-81748,4  -42640,7-124389,1  
3.4.3-Půjčky-9813,18391,2  -9813,1-1421,9  
          aktiva13370,3-4652,2  13370,38718,1  
          pasiva23183,4-13043,4  23183,410140,0  
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-4782,0-3212,0  -4782,0-7994,0  
          aktiva1,00,0  1,01,0  
          pasiva4783,03212,0  4783,07995,0  
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy18083,38510,7  18083,326593,9  
          aktiva-12698,5-31984,6  -12698,5-44683,1  
          pasiva-30781,8-40495,3  -30781,8-71277,1  
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-1419,79948,2  -1419,78528,5  
          aktiva457,710350,4  457,710808,1  
          pasiva1877,4402,2  1877,42279,6  
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,00,0  0,00,0  
3.5-Rezervní aktiva10504,617042,1  10504,627546,6  
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)99380,328063,1  99380,3127443,4  
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)114714,01535,3  114714,0116249,3  
4.5-Čisté chyby a opomenutí15333,6-26527,8  15333,6-11194,1  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD