Platební bilance v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2023

(předběžné údaje - 13.9.2023)

v mil. KčI. Q 2023II. Q 2023III. Q 2023IV. Q 2023I. Q 2023I.-II. Q 2023I.-III. Q 2023I.-IV. Q 2023
1-Běžný účet 34086,7-30381,3  34086,73705,5  
          příjmy1429862,31455241,9  1429862,32885104,3  
          výdaje1395775,61485623,2  1395775,62881398,8  
1.A-Zboží a služby99764,2105212,7  99764,2204976,9  
          příjmy1327690,41325453,1  1327690,42653143,5  
          výdaje1227926,21220240,5  1227926,22448166,6  
1.A.a-Zboží80072,180588,7  80072,1160660,7  
          vývoz1128369,01113210,8  1128369,02241579,8  
          dovoz1048297,01032622,2  1048297,02080919,1  
1.A.b-Služby19692,224624,0  19692,244316,2  
          příjmy199321,4212242,3  199321,4411563,7  
          výdaje179629,2187618,3  179629,2367247,5  
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů12558,311017,3  12558,323575,6  
          příjmy14498,713762,5  14498,728261,2  
          výdaje1940,42745,2  1940,44685,6  
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.-377,61586,6  -377,61209,0  
          příjmy4398,95719,2  4398,910118,1  
          výdaje4776,54132,6  4776,58909,1  
1.A.b.3-Doprava490,33398,7  490,33889,0  
          příjmy49127,646332,9  49127,695460,5  
          výdaje48637,342934,2  48637,391571,5  
1.A.b.4-Cestovní ruch1068,9-1908,0  1068,9-839,0  
          příjmy35816,041584,7  35816,077400,7  
          výdaje34747,143492,7  34747,178239,8  
1.A.b.5-Stavební práce1875,32206,4  1875,34081,6  
          příjmy2706,83424,4  2706,86131,2  
          výdaje831,51218,0  831,52049,5  
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-10741,4-10991,7  -10741,4-21733,1  
          příjmy1716,61465,6  1716,63182,1  
          výdaje12458,012457,3  12458,024915,2  
1.A.b.7-Finanční služby-321,0234,7  -321,0-86,3  
          příjmy3490,04322,8  3490,07812,8  
          výdaje3811,04088,0  3811,07899,1  
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-3654,1-2568,2  -3654,1-6222,3  
          příjmy3950,45248,7  3950,49199,1  
          výdaje7604,57816,9  7604,515421,4  
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby14662,918236,6  14662,932899,4  
          příjmy37915,839788,4  37915,877704,2  
          výdaje23253,021551,9  23253,044804,8  
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby5676,05093,1  5676,010769,1  
          příjmy43401,247715,3  43401,291116,6  
          výdaje37725,242622,2  37725,280347,5  
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-1261,6-1464,3  -1261,6-2725,9  
          příjmy2209,02765,7  2209,04974,7  
          výdaje3470,74230,0  3470,77700,7  
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-284,6-217,1  -284,6-501,7  
          příjmy89,5111,8  89,5201,3  
          výdaje374,1329,0  374,1703,0  
1.a.b.13-Služby nezařazené0,8-0,1  0,80,7  
          příjmy0,80,3  0,81,1  
          výdaje0,00,4  0,00,4  
1.B-Prvotní důchody-44593,6-131087,8  -44593,6-175681,4  
          příjmy84350,196173,2  84350,1180523,3  
          výdaje128943,6227261,0  128943,6356204,6  
1.B.1-Náhrady zaměstnancům3320,04107,0  3320,07427,0  
          příjmy16826,019393,0  16826,036219,0  
          výdaje13506,015286,0  13506,028792,0  
1.B.2-Důchody z investic-58900,2-139500,7  -58900,2-198400,9  
          příjmy53950,370994,9  53950,3124945,2  
          výdaje112850,5210495,6  112850,5323346,0  
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-68650,7-150687,0  -68650,7-219337,7  
          příjmy24115,133454,0  24115,157569,1  
          výdaje92765,8184141,0  92765,8276906,7  
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-923,9-4648,1  -923,9-5572,0  
          příjmy3321,14070,4  3321,17391,5  
          výdaje4245,08718,5  4245,012963,5  
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic-2272,5-4474,9  -2272,5-6747,4  
          příjmy13567,213161,2  13567,226728,4  
          výdaje15839,717636,1  15839,733475,8  
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)12946,820309,4  12946,833256,2  
1.B.3-Ostatní prvotní důchody10986,64305,9  10986,615292,5  
          příjmy13573,85785,3  13573,819359,1  
          výdaje2587,21479,4  2587,24066,6  
1.C-Druhotné důchody-21083,9-4506,2  -21083,9-25590,1  
          příjmy17821,933615,6  17821,951437,5  
          výdaje38905,838121,8  38905,877027,5  
2-Kapitálový účet17100,150456,5  17100,167556,5  
          příjmy143306,165271,1  143306,1208577,1  
          výdaje126206,014814,6  126206,0141020,6  
3-Finanční účet74085,02588,2  74085,076673,2  
          aktiva-61188,74964,0  -61188,7-56224,8  
          pasiva-135273,72375,8  -135273,7-132897,9  
3.1-Přímé investice-32788,7-25365,1  -32788,7-58153,8  
          aktiva-6661,99958,0  -6661,93296,0  
          pasiva26126,835323,0  26126,861449,8  
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků2954,51868,1  2954,54822,7  
          aktiva1375,02767,9  1375,04142,9  
          pasiva-1579,5899,8  -1579,5-679,7  
3.1.1.2-Reinvestice zisků-48422,6-2977,8  -48422,6-51400,4  
          aktiva17817,616906,0  17817,634723,6  
          pasiva66240,219883,8  66240,286124,0  
3.1.2-Dluhové nástroje12679,4-24255,4  12679,4-11576,0  
          aktiva-25854,5-9716,0  -25854,5-35570,5  
          pasiva-38533,914539,4  -38533,9-23994,5  
3.2-Portfoliové investice29573,9-30565,6  29573,9-991,7  
          aktiva32678,217860,9  32678,250539,1  
          pasiva3104,348426,5  3104,351530,8  
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech22316,012160,5  22316,034476,4  
          aktiva25893,315806,7  25893,341700,0  
          pasiva3577,43646,2  3577,47223,6  
3.2.2-Dluhové cenné papíry7258,0-42726,1  7258,0-35468,1  
          aktiva6784,92054,2  6784,98839,1  
          pasiva-473,044780,3  -473,044307,3  
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie20096,3-2523,2  20096,317573,1  
          aktiva-43474,8-42988,4  -43474,8-86463,2  
          pasiva-63571,2-40465,2  -63571,2-104036,3  
3.4-Ostatní investice134276,358536,7  134276,3192812,9  
          aktiva33342,617628,0  33342,650970,7  
          pasiva-100933,6-40908,6  -100933,6-141842,2  
3.4.1-Ostatní účasti343,30,0  343,3343,3  
          aktiva343,30,0  343,3343,3  
          pasiva0,00,0  0,00,0  
3.4.2-Oběživo a vklady-80157,6-3016,7  -80157,6-83174,2  
          aktiva-32105,743274,6  -32105,711168,9  
          pasiva48051,946291,3  48051,994343,1  
3.4.3-Půjčky154136,290827,2  154136,2244963,4  
          aktiva40156,314126,9  40156,354283,2  
          pasiva-113979,9-76700,3  -113979,9-190680,2  
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy5571,0-3796,0  5571,01775,0  
          aktiva0,01,0  0,01,0  
          pasiva-5571,03797,0  -5571,0-1774,0  
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy62816,3-32398,8  62816,330417,6  
          aktiva23723,6-38858,5  23723,6-15134,9  
          pasiva-39092,7-6459,8  -39092,7-45552,5  
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-8433,06920,9  -8433,0-1512,1  
          aktiva1225,2-915,9  1225,2309,2  
          pasiva9658,1-7836,8  9658,11821,3  
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,00,0  0,00,0  
3.5-Rezervní aktiva-77072,92505,4  -77072,9-74567,4  
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)51186,820075,2  51186,871262,0  
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)74085,02588,2  74085,076673,2  
4.5-Čisté chyby a opomenutí22898,2-17487,0  22898,25411,2  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD