Investiční pozice v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019

(předběžné údaje - 23.3.2020)

v mil. USD31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí-50071,4-52414,3-46410,8-51649,5
          aktiva302356311694,3302175,5312079
          pasiva352427,4364108,6348586,3363728,5
1-Přímé investice-120559,9-125840,4-119194,6-125317,8
          aktiva68438,270972,469734,173075,1
          pasiva188998196812,8188928,7198392,9
1.1-Akcie a ostatní účasti-108506-113379-107506,6-112741,6
          aktiva38894,4405544019142926
          pasiva147400,4153933147697,5155667,6
1.1.1-V podnicích přímé investice-108495,2-113367,8-107496-112730,5
          aktiva38894,4405544019142926
          pasiva147389,6153921,7147686,9155656,5
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-10,8-11,2-10,6-11,1
          aktiva0000
          pasiva10,811,210,611,1
1.2-Dluhové nástroje-12053,9-12461,4-11688-12576,2
          aktiva29543,730418,529543,230149
          pasiva41597,642879,841231,242725,2
1.2.1-V podnicích přímé investice-21497,5-21729,2-20853,2-21926,3
          aktiva489956095170,24975,7
          pasiva26396,527338,126023,426902,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)10401,19988,98873,510104,9
          aktiva1283912539,611600,812242,9
          pasiva2437,92550,72727,32138
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-957,5-721,1291,6-754,9
          aktiva11805,712269,912772,112930,4
          pasiva12763,31299112480,513685,2
2-Portfoliové investice-37439,9-40184,9-37433,6-36853,5
          aktiva33012,833702,231493,332450,1
          pasiva70452,773887,168926,969303,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech9549,39706,99447,49526,6
          aktiva18243,818735,317309,118066,5
          pasiva8694,59028,47861,78539,9
2.2-Dluhové cenné papíry-46989,2-49891,8-46881-46380,1
          aktiva1476914966,914184,214383,5
          pasiva61758,264858,761065,260763,7
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-54,5-210,1-269,525,5
          aktiva5060,36013,45187,65760,8
          pasiva5114,86223,45457,15735,3
4-Ostatní investice-35056,1-32847,1-33304,2-39358,8
          aktiva52805,854338,251969,550937,9
          pasiva87861,987185,285273,690296,8
4.1-Ostatní účasti830,2837,5864,3892
          aktiva830,2837,5864,3892
          pasiva0000
4.2-Oběživo a vklady-39525,5-37684,4-37732,7-40916,7
          aktiva1894519145,91807618169,3
          pasiva58470,556830,355808,759086
4.3-Půjčky3032,62891,332211738
          aktiva18480,318600,518446,717702
          pasiva15447,715709,215225,715964
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy524,9502,4464,4451,3
          aktiva1695,61737,71668,51604,7
          pasiva1170,71235,31204,11153,5
4.5-Obchodní úvěry a zálohy246228702074,1709,3
          aktiva11989,813097,611958,811649,6
          pasiva9527,810227,69884,710940,3
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1297,2-1179,3-1130,9-1153,7
          aktiva864,9918,9955920,4
          pasiva2162,12098,22085,92074,1
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-1083-1084,6-1064,4-1078,9
5-Rezervní aktiva143038,9146668,1143791,1149855,1
5.1-Měnové zlato343,2371,4381,5390,8
5.2-Zvláštní práva čerpání634,2635,3623,7632,4
5.3-Rezervní pozice u MMF520,6579595,5593
5.4-Ostatní rezervní aktiva141541145082,4142190,3148238,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD