Investiční pozice v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2020

(předběžné údaje - 21.9.2020)

v mil. USD31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
0-Investiční pozice vůči zahraničí-31188,5-31897,5  
          aktiva306568,3314433,1  
          pasiva337756,8346330,6  
1-Přímé investice-109205,1-115501,7  
          aktiva72002,373938,2  
          pasiva181207,4189439,9  
1.1-Akcie a ostatní účasti-99284-103699,4  
          aktiva42806,244372  
          pasiva142090,2148071,4  
1.1.1-V podnicích přímé investice-99273,9-103688,8  
          aktiva42806,244372  
          pasiva142080,1148060,9  
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)00  
          aktiva00  
          pasiva00  
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-10,1-10,5  
          aktiva00  
          pasiva10,110,5  
1.2-Dluhové nástroje-9921,1-11802,3  
          aktiva29196,129566,2  
          pasiva39117,241368,6  
1.2.1-V podnicích přímé investice-19571,2-21673,8  
          aktiva48044663,5  
          pasiva24375,226337,3  
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)98369949,5  
          aktiva11818,711821,8  
          pasiva1982,71872,3  
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-185,9-78,1  
          aktiva12573,313080,9  
          pasiva12759,213159  
2-Portfoliové investice-34442-37526,3  
          aktiva27483,530816,5  
          pasiva61925,668342,7  
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech9085,111025,9  
          aktiva14506,817175,4  
          pasiva5421,76149,6  
2.2-Dluhové cenné papíry-43527,1-48552,2  
          aktiva12976,813641  
          pasiva56503,962193,2  
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-1054-693,7  
          aktiva97577303,9  
          pasiva108117997,6  
4-Ostatní investice-31394,1-29577,6  
          aktiva52418,750972,7  
          pasiva83812,980550,3  
4.1-Ostatní účasti877,6991,5  
          aktiva877,6991,5  
          pasiva00  
4.2-Oběživo a vklady-33962,8-33731,7  
          aktiva2074719092,1  
          pasiva54709,852823,8  
4.3-Půjčky2085,52600,6  
          aktiva17691,917963,8  
          pasiva15606,415363,2  
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy370,5324,3  
          aktiva1565,91614,2  
          pasiva1195,41289,9  
4.5-Obchodní úvěry a zálohy14912114  
          aktiva106989992,1  
          pasiva92077878,1  
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1186,6-799,7  
          aktiva838,31319,1  
          pasiva20252118,8  
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-1069,3-1076,5  
5-Rezervní aktiva144906,8151401,7  
5.1-Měnové zlato404,1513,7  
5.2-Zvláštní práva čerpání627631,2  
5.3-Rezervní pozice u MMF564,7651,3  
5.4-Ostatní rezervní aktiva143311,1149605,5  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD