Investiční pozice v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2020

(předběžné údaje - 22.6.2020)

v mil. USD31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
0-Investiční pozice vůči zahraničí-31592,9   
          aktiva306946,1   
          pasiva338539   
1-Přímé investice-109446,8   
          aktiva72515,2   
          pasiva181962   
1.1-Akcie a ostatní účasti-99284   
          aktiva42806,2   
          pasiva142090,2   
1.1.1-V podnicích přímé investice-99273,9   
          aktiva42806,2   
          pasiva142080,1   
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0   
          aktiva0   
          pasiva0   
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-10,1   
          aktiva0   
          pasiva10,1   
1.2-Dluhové nástroje-10162,9   
          aktiva29709   
          pasiva39871,9   
1.2.1-V podnicích přímé investice-20162,9   
          aktiva5093,8   
          pasiva25256,7   
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)10017,3   
          aktiva11853,9   
          pasiva1836,6   
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-17,3   
          aktiva12761,3   
          pasiva12778,5   
2-Portfoliové investice-34442   
          aktiva27483,5   
          pasiva61925,6   
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech9085,1   
          aktiva14506,8   
          pasiva5421,7   
2.2-Dluhové cenné papíry-43527,1   
          aktiva12976,8   
          pasiva56503,9   
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-1041,8   
          aktiva9757   
          pasiva10798,7   
4-Ostatní investice-31569,1   
          aktiva52283,6   
          pasiva83852,6   
4.1-Ostatní účasti877,6   
          aktiva877,6   
          pasiva0   
4.2-Oběživo a vklady-33949,8   
          aktiva20760   
          pasiva54709,8   
4.3-Půjčky2019,9   
          aktiva17649,8   
          pasiva15629,9   
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy370,4   
          aktiva1565,9   
          pasiva1195,4   
4.5-Obchodní úvěry a zálohy1368,7   
          aktiva10591,9   
          pasiva9223,2   
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1186,6   
          aktiva838,3   
          pasiva2025   
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-1069,3   
5-Rezervní aktiva144906,8   
5.1-Měnové zlato404,1   
5.2-Zvláštní práva čerpání627   
5.3-Rezervní pozice u MMF564,7   
5.4-Ostatní rezervní aktiva143311,1   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD