Investiční pozice v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2022


(předběžné údaje - 21.6.2022)

v mil. USD 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
0-Investiční pozice vůči zahraničí -51533,5      
          aktiva 416192,8      
          pasiva 467726,3      
1-Přímé investice -149034,1      
          aktiva 81843,7      
          pasiva 230877,8      
1.1-Akcie a ostatní účasti -134578      
          aktiva 47901,9      
          pasiva 182479,9      
1.1.1-V podnicích přímé investice -134578      
          aktiva 47901,9      
          pasiva 182479,9      
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0      
          aktiva 0      
          pasiva 0      
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0      
          aktiva 0      
          pasiva 0      
1.2-Dluhové nástroje -14456      
          aktiva 33941,8      
          pasiva 48397,8      
1.2.1-V podnicích přímé investice -23529,7      
          aktiva 8012,3      
          pasiva 31542      
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 10388,1      
          aktiva 13110,6      
          pasiva 2722,5      
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -1314,5      
          aktiva 12818,8      
          pasiva 14133,3      
2-Portfoliové investice -27534,7      
          aktiva 43166,8      
          pasiva 70701,6      
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 18100,9      
          aktiva 28233,3      
          pasiva 10132,4      
2.2-Dluhové cenné papíry -45635,6      
          aktiva 14933,6      
          pasiva 60569,2      
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -4937,5      
          aktiva 57783,1      
          pasiva 62720,6      
4-Ostatní investice -43718,4      
          aktiva 59707,9      
          pasiva 103426,4      
4.1-Ostatní účasti 1038,2      
          aktiva 1038,2      
          pasiva 0      
4.2-Oběživo a vklady -31422,3      
          aktiva 20825,5      
          pasiva 52247,8      
4.3-Půjčky -11777,1      
          aktiva 19154,4      
          pasiva 30931,5      
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 640,3      
          aktiva 2216,7      
          pasiva 1576,3      
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2867,1      
          aktiva 15290,8      
          pasiva 12423,7      
4.6-Jiné pohledávky/závazky -1094,9      
          aktiva 1182,4      
          pasiva 2277,2      
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3969,8      
5-Rezervní aktiva 173691,2      
5.1-Měnové zlato 677,4      
5.2-Zvláštní práva čerpání 3523,6      
5.3-Rezervní pozice u MMF 751,1      
5.4-Ostatní rezervní aktiva 168739,1      

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD