Investiční pozice v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2023

(předběžné údaje - 22.3.2024)

v mil. USD31.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
0-Investiční pozice vůči zahraničí-60761,7-53859,8-44191-43201,7
          aktiva376952,5364433,2356785,8377853,4
          pasiva437714,2418293,1400976,8421055,1
1-Přímé investice-157228,5-154668,5-144135,5-147372,9
          aktiva90190,49202292069,299712,8
          pasiva247418,9246690,5236204,7247085,8
1.1-Akcie a ostatní účasti-138808,2-135906,2-126921,7-128184,3
          aktiva55265,657373,658630,965376,3
          pasiva194073,8193279,8185552,6193560,6
1.1.1-V podnicích přímé investice-138808,2-135906,2-126921,7-128120,5
          aktiva55265,657373,658630,965376,3
          pasiva194073,8193279,8185552,6193496,8
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.1.3-Mezi sesterskými podniky000-63,8
          aktiva0000
          pasiva00063,8
1.2-Dluhové nástroje-18420,3-18762,4-17213,8-19188,6
          aktiva34924,834648,433438,334336,6
          pasiva53345,153410,750652,153525,2
1.2.1-V podnicích přímé investice-25337,7-25618,8-21845,3-25062,2
          aktiva9831,89105,310123,47850,8
          pasiva35169,434724,131968,632913,1
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)8433,69346,369088677,3
          aktiva11474,312619,510530,512839,2
          pasiva3040,73273,23622,54161,9
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-1516,2-2489,9-2276,5-2803,7
          aktiva13618,712923,612784,413646,6
          pasiva15134,915413,515060,916450,3
2-Portfoliové investice-14306,5-13969,1-12659-9559,1
          aktiva42612,344669,844957,149538,6
          pasiva56918,858638,957616,159097,7
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech18076,420614,920937,723469,6
          aktiva28305,73022430665,934074,4
          pasiva10229,49609,19728,210604,9
2.2-Dluhové cenné papíry-32382,8-34584-33596,7-33028,6
          aktiva14306,614445,714291,215464,2
          pasiva46689,449029,847887,948492,8
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie1888,41655,11680,2917,3
          aktiva34641,215835,813409,911237,4
          pasiva32752,814180,711729,710320,1
4-Ostatní investice-32264,3-28350,5-27450-35565,9
          aktiva68359,470432,567976,268985,8
          pasiva100623,798782,995426,2104551,6
4.1-Ostatní účasti902,7902886,1915,3
          aktiva902,7902886,1915,3
          pasiva0000
4.2-Oběživo a vklady-22445-21998,2-20889,8-31547,6
          aktiva24971,927341,626801,226789,3
          pasiva4741749339,84769158336,8
4.3-Půjčky-12023,4-7414,2-6966,4-4304,4
          aktiva21943,922830,722741,822906,7
          pasiva33967,330244,929708,327211,1
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy192,651,184,396,7
          aktiva2032,320431937,21887
          pasiva1839,61991,91852,91790,3
4.5-Obchodní úvěry a zálohy6647,55295,34776,24776,9
          aktiva17133,7160091447815392,3
          pasiva10486,210713,79701,810615,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1676,9-1358,6-1577,2-1652,5
          aktiva1374,91306,21131,81095,2
          pasiva3051,72664,72708,92747,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-3861,9-3828-3763,2-3850,3
5-Rezervní aktiva141149,2141473,2138373,4148378,9
5.1-Měnové zlato856,11193,21539,72033,9
5.2-Zvláštní práva čerpání3431,634043349,43430,3
5.3-Rezervní pozice u MMF784,3787,3773,9791,8
5.4-Ostatní rezervní aktiva136077,2136088,7132710,3142122,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD