Investiční pozice v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2020

(předběžné údaje - 22.6.2020)

v mil. EUR31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
0-Investiční pozice vůči zahraničí-28838,9   
          aktiva280188,7   
          pasiva309027,5   
1-Přímé investice-99906   
          aktiva66193,8   
          pasiva166099,9   
1.1-Akcie a ostatní účasti-90629,1   
          aktiva39074,7   
          pasiva129703,8   
1.1.1-V podnicích přímé investice-90619,9   
          aktiva39074,7   
          pasiva129694,6   
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0   
          aktiva0   
          pasiva0   
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-9,2   
          aktiva0   
          pasiva9,2   
1.2-Dluhové nástroje-9276,9   
          aktiva27119,2   
          pasiva36396,1   
1.2.1-V podnicích přímé investice-18405,3   
          aktiva4649,8   
          pasiva23055   
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)9144,1   
          aktiva10820,6   
          pasiva1676,5   
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-15,8   
          aktiva11648,8   
          pasiva11664,6   
2-Portfoliové investice-31439,6   
          aktiva25087,7   
          pasiva56527,3   
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech8293,1   
          aktiva13242,2   
          pasiva4949   
2.2-Dluhové cenné papíry-39732,7   
          aktiva11845,6   
          pasiva51578,3   
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-951   
          aktiva8906,4   
          pasiva9857,4   
4-Ostatní investice-28817,1   
          aktiva47725,9   
          pasiva76543   
4.1-Ostatní účasti801,1   
          aktiva801,1   
          pasiva0   
4.2-Oběživo a vklady-30990,3   
          aktiva18950,3   
          pasiva49940,6   
4.3-Půjčky1843,8   
          aktiva16111,2   
          pasiva14267,4   
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy338,1   
          aktiva1429,4   
          pasiva1091,2   
4.5-Obchodní úvěry a zálohy1249,4   
          aktiva9668,6   
          pasiva8419,2   
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1083,2   
          aktiva765,3   
          pasiva1848,4   
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-976,1   
5-Rezervní aktiva132274,8   
5.1-Měnové zlato368,8   
5.2-Zvláštní práva čerpání572,3   
5.3-Rezervní pozice u MMF515,4   
5.4-Ostatní rezervní aktiva130818,3   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD