Investiční pozice v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2022

(předběžné údaje - 23.3.2023)

v mil. EUR31.3.202230.6.202230.9.202231.12.2022
0-Investiční pozice vůči zahraničí-38998,5-40846,1-54304-55575,2
          aktiva384238,2390200,4392607,3343796,4
          pasiva423236,8431046,5446911,3399371,6
1-Přímé investice-128694,8-125486,2-129385,5-137838,3
          aktiva76688,478055,777638,478010,7
          pasiva205383,1203541,9207023,9215849
1.1-Akcie a ostatní účasti-117527,6-114134,6-116380,4-121634,6
          aktiva43902,84481245681,246237
          pasiva161430,3158946,5162061,6167871,6
1.1.1-V podnicích přímé investice-117527,6-114134,6-116380,4-121634,6
          aktiva43902,84481245681,246237
          pasiva161430,3158946,5162061,6167871,6
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.1.3-Mezi sesterskými podniky0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.2-Dluhové nástroje-11167,2-11351,6-13005-16203,7
          aktiva32785,633243,831957,231773,7
          pasiva43952,844595,444962,247977,4
1.2.1-V podnicích přímé investice-20241,8-20847,8-21258,5-23311,6
          aktiva8853,58814,38616,18861,7
          pasiva29095,329662,129874,532173,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)10471,510049,51030310764,4
          aktiva12437,812193,912534,113033,1
          pasiva1966,32144,422312268,7
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-1396,8-553,3-2049,6-3656,5
          aktiva11494,312235,5108079878,9
          pasiva12891,212788,912856,613535,4
2-Portfoliové investice-24799,9-10114-7266,7-12562,1
          aktiva38879,436266,535806,737076,8
          pasiva63679,346380,543073,549638,9
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech1630314185,414757,516744,4
          aktiva2542923694,423541,324460,3
          pasiva912695098783,87715,9
2.2-Dluhové cenné papíry-41102,9-24299,4-22024,2-29306,6
          aktiva13450,312572,112265,512616,5
          pasiva54553,336871,534289,741923,1
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-4505,3-8394,2-11596,9-857,1
          aktiva56060,667009,985010,338244,9
          pasiva60565,87540496607,239102
4-Ostatní investice-37438,2-45740,9-42075,8-35598,6
          aktiva56170,359979,158130,959183,1
          pasiva93608,5105720,1100206,794781,7
4.1-Ostatní účasti935940,7963,2927
          aktiva935940,7963,2927
          pasiva0000
4.2-Oběživo a vklady-26252,7-28120,8-19710,9-17213,9
          aktiva20805,625425,123347,823950,9
          pasiva47058,453545,943058,741164,9
4.3-Půjčky-10941-17519,7-19564,6-17518,4
          aktiva17460,616837,118045,217940,4
          pasiva28401,634356,837609,735458,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy578,6573,7508,1494,2
          aktiva1998,31975,320081873,1
          pasiva1419,81401,61499,91378,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy28042792,7310,52142,4
          aktiva13905,813577,212698,913381,7
          pasiva11101,810784,612388,411239,3
4.6-Jiné pohledávky/závazky-986,6-724,5-826,5-847,9
          aktiva1064,91223,71067,91110,1
          pasiva2051,51948,21894,41958
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-3575,5-3683-3755,7-3581,8
5-Rezervní aktiva156439,6148889,2136020,9131281
5.1-Měnové zlato610,1631,7634,2654,6
5.2-Zvláštní práva čerpání3173,63269,13334,23181
5.3-Rezervní pozice u MMF676,5696,9717,2701,4
5.4-Ostatní rezervní aktiva151979,4144291,6131335,4126744

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD