Investiční pozice v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019

(předběžné údaje - 23.3.2020)

v mil. EUR31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí-44575,2-46065,7-42621-45980,4
          aktiva269167,1273940,6277500,5277825,2
          pasiva313742,4320006,3320121,5323805,7
1-Přímé investice-107326,3-110598,1-109461,4-111562,9
          aktiva60925,96237664039,865054,4
          pasiva168252,2172974,1173501,2176617,3
1.1-Akcie a ostatní účasti-96595,5-99646,1-98727,8-100367,1
          aktiva34625,135641,93690938214,5
          pasiva131220,6135288135636,9138581,6
1.1.1-V podnicích přímé investice-96585,9-99636,2-98718,1-100357,2
          aktiva34625,135641,93690938214,5
          pasiva131211135278,1135627,1138571,7
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-9,6-9,9-9,7-9,9
          aktiva0000
          pasiva9,69,99,79,9
1.2-Dluhové nástroje-10730,8-10952-10733,6-11195,9
          aktiva26300,826734,127130,726839,9
          pasiva37031,637686,137864,438035,7
1.2.1-V podnicích přímé investice-19137,8-19097,2-19150,3-19519,7
          aktiva4361,24929,64748,14429,6
          pasiva2349924026,823898,423949,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)9259,4877981498995,8
          aktiva11429,711020,810653,510899,1
          pasiva2170,32241,82504,61903,3
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-852,4-633,8267,8-672
          aktiva10509,810783,711729,211511,1
          pasiva11362,311417,511461,412183,1
2-Portfoliové investice-33330,2-35317,6-34376,8-32808,5
          aktiva29389,129620,128921,628888,4
          pasiva62719,364937,663298,461696,8
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech8501,18531,186768481
          aktiva16241,31646615895,716083,5
          pasiva7740,17934,97219,77602,6
2.2-Dluhové cenné papíry-41831,3-43848,7-43052,8-41289,5
          aktiva13147,813154,113025,912804,8
          pasiva54979,157002,856078,754094,3
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-48,5-184,6-247,522,7
          aktiva4504,8528547645128,5
          pasiva4553,45469,65011,55105,8
4-Ostatní investice-31208,1-28868,5-30584,6-35038,8
          aktiva47009,447756,547725,745347
          pasiva78217,57662578310,480385,8
4.1-Ostatní účasti739,1736,1793,7794,1
          aktiva739,1736,1793,7794,1
          pasiva0000
4.2-Oběživo a vklady-35186,9-33119,9-34651,5-36425,7
          aktiva16865,416826,91660016175
          pasiva52052,449946,851251,552600,7
4.3-Půjčky2699,72541,129581547,2
          aktiva16451,716347,516940,415759
          pasiva1375213806,413982,414211,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy467,2441,6426,5401,7
          aktiva1509,51527,31532,31428,6
          pasiva1042,21085,71105,81026,9
4.5-Obchodní úvěry a zálohy2191,72522,41904,8631,4
          aktiva10673,711511,110982,310370,9
          pasiva84828988,79077,69739,5
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1154,8-1036,5-1038,6-1027,1
          aktiva770807,6877819,4
          pasiva1924,81844,11915,61846,5
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-964,1-953,2-977,5-960,5
5-Rezervní aktiva127337,9128903,1132049,4133407
5.1-Měnové zlato305,5326,4350,4347,9
5.2-Zvláštní práva čerpání564,6558,3572,7563
5.3-Rezervní pozice u MMF463,4508,9546,9527,9
5.4-Ostatní rezervní aktiva126004,4127509,5130579,4131968,2

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD