Investiční pozice v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2022


(předběžné údaje - 21.6.2022)

v mil. EUR 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
0-Investiční pozice vůči zahraničí -46415      
          aktiva 374855,1      
          pasiva 421270,2      
1-Přímé investice -134231,5      
          aktiva 73714,7      
          pasiva 207946,2      
1.1-Akcie a ostatní účasti -121211,3      
          aktiva 43144,1      
          pasiva 164355,4      
1.1.1-V podnicích přímé investice -121211,3      
          aktiva 43144,1      
          pasiva 164355,4      
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0      
          aktiva 0      
          pasiva 0      
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0      
          aktiva 0      
          pasiva 0      
1.2-Dluhové nástroje -13020,2      
          aktiva 30570,6      
          pasiva 43590,8      
1.2.1-V podnicích přímé investice -21192,6      
          aktiva 7216,5      
          pasiva 28409,2      
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 9356,4      
          aktiva 11808,4      
          pasiva 2452,1      
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -1183,9      
          aktiva 11545,6      
          pasiva 12729,5      
2-Portfoliové investice -24799,9      
          aktiva 38879,4      
          pasiva 63679,3      
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 16303      
          aktiva 25429      
          pasiva 9126      
2.2-Dluhové cenné papíry -41102,9      
          aktiva 13450,3      
          pasiva 54553,3      
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -4447,1      
          aktiva 52043,9      
          pasiva 56491      
4-Ostatní investice -39376,2      
          aktiva 53777,5      
          pasiva 93153,7      
4.1-Ostatní účasti 935      
          aktiva 935      
          pasiva 0      
4.2-Oběživo a vklady -28301,3      
          aktiva 18757      
          pasiva 47058,4      
4.3-Půjčky -10607,3      
          aktiva 17251,9      
          pasiva 27859,3      
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 576,7      
          aktiva 1996,5      
          pasiva 1419,8      
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 2582,3      
          aktiva 13772,1      
          pasiva 11189,8      
4.6-Jiné pohledávky/závazky -986,1      
          aktiva 1064,9      
          pasiva 2051      
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -3575,5      
5-Rezervní aktiva 156439,6      
5.1-Měnové zlato 610,1      
5.2-Zvláštní práva čerpání 3173,6      
5.3-Rezervní pozice u MMF 676,5      
5.4-Ostatní rezervní aktiva 151979,4      

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD