Investiční pozice v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2023

(předběžné údaje - 22.3.2024)

v mil. EUR31.3.202330.6.202330.9.202331.12.2023
0-Investiční pozice vůči zahraničí-55867,7-49549,7-41698,2-39097,3
          aktiva346590,9335269,4336659,8341955,4
          pasiva402458,5384819,1378358381052,8
1-Přímé investice-144564,5-142291,1-136005-133371,8
          aktiva8292684657,986875,690239,6
          pasiva227490,6226949222880,6223611,4
1.1-Akcie a ostatní účasti-127627,9-125030,2-119762,2-116006,2
          aktiva50814,252782,355323,659165,2
          pasiva178442,2177812,5175085,8175171,4
1.1.1-V podnicích přímé investice-127627,9-125030,2-119762,2-115948,4
          aktiva50814,252782,355323,659165,2
          pasiva178442,2177812,5175085,8175113,7
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.1.3-Mezi sesterskými podniky000-57,7
          aktiva0000
          pasiva00057,7
1.2-Dluhové nástroje-16936,6-17260,9-16242,8-17365,6
          aktiva32111,831875,63155231074,4
          pasiva49048,449136,547794,948440
1.2.1-V podnicích přímé investice-23296,9-23568,6-20613-22681,2
          aktiva9039,98376,69552,37105
          pasiva32336,731945,330165,329786,2
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)7754,38598,46518,37852,9
          aktiva10550,111609,69936,511619,4
          pasiva2795,83011,23418,23766,5
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-1394,1-2290,7-2148,1-2537,3
          aktiva12521,811889,412063,212350,1
          pasiva13915,91418014211,414887,4
2-Portfoliové investice-13154,1-12851,2-11944,9-8650,9
          aktiva39180,141095,142421,144832,2
          pasiva52334,353946,35436653483,1
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech16620,418965,219756,621239,8
          aktiva26025,827805,428936,130837,2
          pasiva9405,48840,29179,59597,3
2.2-Dluhové cenné papíry-29774,5-31816,4-31701,5-29890,8
          aktiva13154,313289,713485,113995
          pasiva42928,845106,145186,543885,7
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie1736,31522,61585,4830,1
          aktiva31851,114568,612653,510169,8
          pasiva30114,713045,911068,19339,6
4-Ostatní investice-29665,6-26081,7-25901,6-32186,9
          aktiva62853,464796,164141,762431,8
          pasiva9251990877,890043,394618,7
4.1-Ostatní účasti830829,8836,1828,4
          aktiva830829,8836,1828,4
          pasiva0000
4.2-Oběživo a vklady-20637,2-20237,8-19711,4-28550,4
          aktiva22960,625153,525289,424244,1
          pasiva43597,845391,345000,852794,5
4.3-Půjčky-11055-6820,9-6573,5-3895,4
          aktiva20176,421003,72145920730,5
          pasiva31231,427824,528032,424625,9
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy177,14779,687,5
          aktiva1868,61879,51827,91707,7
          pasiva1691,51832,51748,31620,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy6112,14871,64506,84323,1
          aktiva15753,714727,913661,413930
          pasiva9641,69856,49154,59606,9
4.6-Jiné pohledávky/závazky-1541,8-1249,8-1488,2-1495,5
          aktiva1264,11201,61067,9991,1
          pasiva2805,92451,52556,12486,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-3550,8-3521,7-3551-3484,5
5-Rezervní aktiva129780,3130151,7130567,8134282,1
5.1-Měnové zlato787,21097,71452,91840,7
5.2-Zvláštní práva čerpání3155,23131,63160,53104,4
5.3-Rezervní pozice u MMF721,1724,3730,3716,6
5.4-Ostatní rezervní aktiva125116,8125198,2125224,2128620,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD