Investiční pozice v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2022


(předběžné údaje - 21.6.2022)

v mil. Kč 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1131830,3      
          aktiva 9140842,3      
          pasiva 10272672,7      
1-Přímé investice -3273234,9      
          aktiva 1797533,3      
          pasiva 5070768,2      
1.1-Akcie a ostatní účasti -2955737,2      
          aktiva 1052069,5      
          pasiva 4007806,7      
1.1.1-V podnicích přímé investice -2955737,2      
          aktiva 1052069,5      
          pasiva 4007806,7      
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0      
          aktiva 0      
          pasiva 0      
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0      
          aktiva 0      
          pasiva 0      
1.2-Dluhové nástroje -317497,7      
          aktiva 745463,8      
          pasiva 1062961,5      
1.2.1-V podnicích přímé investice -516782,6      
          aktiva 175975,2      
          pasiva 692757,7      
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 228154,7      
          aktiva 287948,7      
          pasiva 59794,1      
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -28869,8      
          aktiva 281539,9      
          pasiva 310409,7      
2-Portfoliové investice -604745,3      
          aktiva 948073,5      
          pasiva 1552818,9      
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 397549,2      
          aktiva 620086,9      
          pasiva 222537,7      
2.2-Dluhové cenné papíry -1002294,5      
          aktiva 327986,6      
          pasiva 1330281,2      
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -108442,2      
          aktiva 1269090,1      
          pasiva 1377532,3      
4-Ostatní investice -960187,8      
          aktiva 1311365,4      
          pasiva 2271553,2      
4.1-Ostatní účasti 22801      
          aktiva 22801      
          pasiva 0      
4.2-Oběživo a vklady -690128,3      
          aktiva 457390,4      
          pasiva 1147518,7      
4.3-Půjčky -258659,7      
          aktiva 420688,7      
          pasiva 679348,3      
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 14063,8      
          aktiva 48685      
          pasiva 34621,1      
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 62969,7      
          aktiva 335832      
          pasiva 272862,3      
4.6-Jiné pohledávky/závazky -24046,3      
          aktiva 25968,4      
          pasiva 50014,7      
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -87188,1      
5-Rezervní aktiva 3814780      
5.1-Měnové zlato 14877,9      
5.2-Zvláštní práva čerpání 77388,4      
5.3-Rezervní pozice u MMF 16496,9      
5.4-Ostatní rezervní aktiva 3706016,9      

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD