Investiční pozice v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2020

(předběžné údaje - 21.9.2020)

v mil. Kč31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
0-Investiční pozice vůči zahraničí-777933,7-761681,3  
          aktiva7646733,27508347,3  
          pasiva8424666,98270028,5  
1-Přímé investice-2723902,2-2758064,8  
          aktiva1795952,91765571,2  
          pasiva4519855,24523636  
1.1-Akcie a ostatní účasti-2476439,8-2476237  
          aktiva1067715,31059559,2  
          pasiva3544155,13535796,3  
1.1.1-V podnicích přímé investice-2476188,7-2475985,9  
          aktiva1067715,31059559,2  
          pasiva35439043535545,1  
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)00  
          aktiva00  
          pasiva00  
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-251,1-251,1  
          aktiva00  
          pasiva251,1251,1  
1.2-Dluhové nástroje-247462,4-281827,8  
          aktiva728237,6706011,9  
          pasiva975700,1987839,7  
1.2.1-V podnicích přímé investice-488164,3-517548  
          aktiva119826,4111359,7  
          pasiva607990,7628907,8  
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)245338,7237584,5  
          aktiva294794,3282293  
          pasiva49455,644708,5  
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-4636,9-1864,2  
          aktiva313616,9312359,2  
          pasiva318253,8314223,5  
2-Portfoliové investice-859087,6-896089,7  
          aktiva685521,8735866,8  
          pasiva1544609,41631956,5  
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech226609,4263287,2  
          aktiva361842410132,5  
          pasiva135232,6146845,3  
2.2-Dluhové cenné papíry-1085697-1159376,9  
          aktiva323679,8325734,3  
          pasiva1409376,81485111,2  
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-26289,7-16565,1  
          aktiva243367,8174410,4  
          pasiva269657,6190975,5  
4-Ostatní investice-783064,2-706282,6  
          aktiva1307480,61217177,9  
          pasiva2090544,81923460,6  
4.1-Ostatní účasti21890,623675,3  
          aktiva21890,623675,3  
          pasiva00  
4.2-Oběživo a vklady-847133,7-805480  
          aktiva517493,5455900,2  
          pasiva1364627,21261380,2  
4.3-Půjčky52018,962099,3  
          aktiva441288,2428957,7  
          pasiva389269,3366858,4  
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy9240,97743,9  
          aktiva39058,138545,6  
          pasiva29817,130801,6  
4.5-Obchodní úvěry a zálohy37189,150480,5  
          aktiva266839,5238600,5  
          pasiva229650,4188120  
4.6-Jiné pohledávky/závazky-29598,1-19095,6  
          aktiva20910,731498,6  
          pasiva50508,850594,3  
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-26672-25706,1  
5-Rezervní aktiva3614410,13615321  
5.1-Měnové zlato10078,612266,9  
5.2-Zvláštní práva čerpání15638,115072,9  
5.3-Rezervní pozice u MMF14084,615551,5  
5.4-Ostatní rezervní aktiva3574608,83572429,7  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD