Investiční pozice v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2019

(předběžné údaje - 23.3.2020)

v mil. Kč31.3.201930.6.201930.9.201931.12.2019
0-Investiční pozice vůči zahraničí-1150040,8-1172142,1-1100261,1-1168363,1
          aktiva6944512,26970419,57163675,27059539,3
          pasiva80945538142561,58263936,48227902,4
1-Přímé investice-2769018,7-2814168,5-2825746,6-2834814
          aktiva1571887,91587156,71653187,31653031,1
          pasiva4340906,54401325,34478933,94487845,1
1.1-Akcie a ostatní účasti-2492165-2535495-2548658,4-2550327,2
          aktiva893327,2906908,2952807,1971030,1
          pasiva3385492,13442403,23501465,53521357,3
1.1.1-V podnicích přímé investice-2491916,8-2535243,9-2548407,3-2550076,1
          aktiva893327,2906908,2952807,1971030,1
          pasiva33852443442152,13501214,43521106,2
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0000
          aktiva0000
          pasiva0000
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-248,1-251,1-251,1-251,1
          aktiva0000
          pasiva248,1251,1251,1251,1
1.2-Dluhové nástroje-276853,7-278673,5-277088,2-284486,8
          aktiva678560,7680248,6700380,2682001,1
          pasiva955414,4958922,1977468,4966487,8
1.2.1-V podnicích přímé investice-493754,5-485929,1-494365,7-495994,9
          aktiva112520,1125433122571,1112556,4
          pasiva606274,6611362616936,7608551,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)238893,4223381,7210365,2228583,8
          aktiva294886,5280423,7275020,4276946,8
          pasiva55993,15704264655,248363
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-21992,6-16126,16912,3-17075,7
          aktiva271154,1274391,9302788,7292497,8
          pasiva293146,8290518295876,4309573,5
2-Portfoliové investice-859919,1-898655,3-887437,6-833663,1
          aktiva758238,5753683746611,7734053
          pasiva1618157,61652338,31634049,21567716,1
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech219329217074,4223970,5215502
          aktiva419024,7418977,6410347,1408682,9
          pasiva199695,8201903,2186376,6193180,9
2.2-Dluhové cenné papíry-1079248-1115729,7-1111408-1049165,1
          aktiva339213,8334705,4336264,6325370,1
          pasiva1418461,81450435,11447672,61374535,2
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-1252,4-4697,7-6389,6577,2
          aktiva116224,7134476,8122981,9130315,1
          pasiva117477139174,6129371,5129737,9
4-Ostatní investice-805169,1-734559-789541,9-890336
          aktiva1212842,71215164,41232039,91152267,3
          pasiva2018011,91949723,42021581,82042603,2
4.1-Ostatní účasti19068,618729,720490,520177,7
          aktiva19068,618729,720490,520177,7
          pasiva0000
4.2-Oběživo a vklady-907822,4-842736,7-894529,7-925576,5
          aktiva435128,3428160,2428528,3411007,3
          pasiva1342950,71270896,913230581336583,7
4.3-Půjčky69652,664658,376360,439315,4
          aktiva424455415963437316,3400436,7
          pasiva354802,4351304,6360955,9361121,3
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy12054,911235,911010,510207,8
          aktiva38944,338861,339556,336300,8
          pasiva26889,427625,428545,826093
4.5-Obchodní úvěry a zálohy56546,464181,949171,216044
          aktiva275381,3292900,6283508,3263524,5
          pasiva218835228718,7234337,2247480,5
4.6-Jiné pohledávky/závazky-29794,8-26373,2-26810,7-26098,9
          aktiva19865,120549,722640,220820,3
          pasiva4966046922,949450,946919,2
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-24874,4-24254,9-25234-24405,5
5-Rezervní aktiva3285318,43279938,43408854,53389872,8
5.1-Měnové zlato7881,78305,29044,98840,8
5.2-Zvláštní práva čerpání14566,814206,214785,114305
5.3-Rezervní pozice u MMF11956,612948,514118,113415,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva3250913,43244478,53370906,43353311,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD