Investiční pozice v Kč - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2020

(předběžné údaje - 22.6.2020)

v mil. Kč31.3.202030.6.202030.9.202031.12.2020
0-Investiční pozice vůči zahraničí-788021,7   
          aktiva7656155,4   
          pasiva8444177,2   
1-Přímé investice-2729932,4   
          aktiva1808746,6   
          pasiva4538678,9   
1.1-Akcie a ostatní účasti-2476439,8   
          aktiva1067715,3   
          pasiva3544155,1   
1.1.1-V podnicích přímé investice-2476188,7   
          aktiva1067715,3   
          pasiva3543904   
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice)0   
          aktiva0   
          pasiva0   
1.1.3-Mezi sesterskými podniky-251,1   
          aktiva0   
          pasiva251,1   
1.2-Dluhové nástroje-253492,6   
          aktiva741031,3   
          pasiva994523,8   
1.2.1-V podnicích přímé investice-502923,5   
          aktiva127054,6   
          pasiva629978,2   
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice)249862,2   
          aktiva295672,7   
          pasiva45810,5   
1.2.3-Mezi sesterskými podniky-431,2   
          aktiva318303,9   
          pasiva318735,1   
2-Portfoliové investice-859087,6   
          aktiva685521,8   
          pasiva1544609,4   
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech226609,4   
          aktiva361842   
          pasiva135232,6   
2.2-Dluhové cenné papíry-1085697   
          aktiva323679,8   
          pasiva1409376,8   
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-25984,8   
          aktiva243367,8   
          pasiva269352,6   
4-Ostatní investice-787427   
          aktiva1304109,2   
          pasiva2091536,2   
4.1-Ostatní účasti21890,6   
          aktiva21890,6   
          pasiva0   
4.2-Oběživo a vklady-846810,3   
          aktiva517816,9   
          pasiva1364627,2   
4.3-Půjčky50382,8   
          aktiva440239,6   
          pasiva389856,8   
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy9239,9   
          aktiva39057,1   
          pasiva29817,1   
4.5-Obchodní úvěry a zálohy34140   
          aktiva264194,4   
          pasiva230054,4   
4.6-Jiné pohledávky/závazky-29598,1   
          aktiva20910,7   
          pasiva50508,8   
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)-26672   
5-Rezervní aktiva3614410,1   
5.1-Měnové zlato10078,6   
5.2-Zvláštní práva čerpání15638,1   
5.3-Rezervní pozice u MMF14084,6   
5.4-Ostatní rezervní aktiva3574608,8   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD