Pravidla pro vydávání a správu Číselníku kódů platebního styku v České republice

Česká národní banka vydává na základě své zákonné povinnosti řídit platební styk a na základě § 6 odst. 2 vyhlášky č. 169/2011 Sb. (pdf, 303 kB)pravidla, kterými se řídí vydávání a správa číselníku kódů platebního styku přidělovaných bankám, spořitelním a úvěrním družstvům a případně dalším poskytovatelům platebních služeb působícím v oblasti platebního styku v České republice.

Na základě těchto pravidel ČNB vydává „Číselník kódů platebního styku v České republice“, který je zkráceně označován „Číselník ČKPS“ či „ČKPS“.

Předchozí verze pravidel: