IBAN – Historický vývoj

Standard IBAN byl vytvořen v druhé polovině 90. let organizací ECBS (European Committee for Bankiny Standards). Jeho základem byla norma ISO 13616, standard IBAN však určoval přesnější pravidla. Např. pevnou délku čísla pro konkrétní zemi nebo nepoužívání pouze malých písmen. Podrobnější popis je uveden v dokumentu EBS204 (pdf, 211 kB) .

Registr IBAN (dokument TR201 (pdf, 1,3, MB) ) spravovala ECBS, později v roce 2005 převzala správu registru EPC (European Payments Council). Registr obsahoval definice IBAN jednotlivých států, konkrétně pro ty státy, jejichž banky formát IBAN pro svoji zemi stanovily a v registru zaregistrovaly.

V roce 2002 se této iniciativy ujala Česká národní banka a po dohodě s Českou bankovní asociací zaregistrovala formát IBAN pro Českou republiku.

Organizace ECBS a EPC dlouhodobě usilovaly o to, aby byla norma ISO 13616 doplněna tak, aby odpovídala standardu IBAN. Práce na aktualizaci normy probíhaly několik let a v roce 2007 byla nová norma ISO 13616 vydána.

Vedle doplněných pravidel pro formát IBAN definuje norma též správce registru národních formátů IBAN. Tímto správcem byla určena společnost SWIFT.Společnost SWIFT převzala v roce 2007 tuto roli a EPC tudíž ukončila vedení registru IBAN.

Poslední verze registru IBAN je umístěna na stránkách společnosti SWIFT (v části IBAN Registry). Stručnou informaci o normě ISO 13616 lze vyhledat na stránkách certifikační společnosti ISO.