J. Rusnok: Karel Engliš je pro mne největší národohospodář

V těchto dnech si připomínáme výročí 60 let, které uplynuly od smrti významné osobnosti první republiky, Karla Engliše. „Karel Engliš je podle mého názoru největší osobnost československých a českých národohospodářských dějin, která bohužel v naší moderní historiografii stále nebyla doceněna,“ říká ve video rozhovoru guvernér ČNB Jiří Rusnok o jednom z otců československé koruny. Karel Engliš byl ale také tím, kdo stál u zrodu Národní banky Československé, vícečetným ministrem financí a autorem ekonomických myšlenek, z nichž lze čerpat dodnes. 

Audio (mp3, 18 MB)

Obsah dílu:

  • 00:56 Jaký byl Karel Engliš člověk a čím si zrovna on vysloužil ono čestné místo ve Vaší kanceláři?  
  • 02:51 Co konkrétně Vás na odkazu Karla Engliše zaujalo, s čím můžeme souznít i dnes?
  • 05:06 Jeho teorie pomáhaly ukotvit pozici nově vzniklé československé koruny v poválečném hospodářství. Jak to probíhalo?
  • 10:06 Jak na Englišovu doktrínu nahlíželi jeho současníci? 
  • 13:11 Jak na devalvaci tenkrát reagovala společnost?
  • 14:15 Jaký byl osud Karla Engliše po 2. světové válce?
  • 17:17 Je nějaká myšlenka nebo profesní postoj Karla Engliše, které jsou pro Vás osobně cenné a inspirativní?

Související odkazy: