T. Holub: Proč je důležitá nezávislost centrální banky

Proč jsou centrální banky nezávislé a co by hrozilo, kdyby nebyly? A v jakém případě může ČNB odvádět část svého zisku do státního rozpočtu? „Centrální banka by neměla fungovat jako bankomat na financování vládních výdajů,“  říká v novém ČNBpodcastu Tomáš Holub, člen bankovní rady ČNB.

Audio (mp3, 15 MB)

Obsah dílu:

 • 00:31 Kdy lze centrální banku označit za nezávislou?
 • 02:11 Co by se mohlo stát, kdyby tato nezávislost nefungovala?
 • 03:17 Dá se doložit, že nezávislost centrální banky má skutečně efekt na výši inflace?
 • 03:47 Co by se stalo, kdyby centrální banka ustoupila politickému tlaku – například by oddálila zvýšení sazeb, přestože to ekonomický výhled vyžaduje.
 • 04:29 Nezávislost ČNB nespočívá jen v rozhodovací rovině, ale i v rovině finanční. Proč je důležitá finanční nezávislost?
 • 05:33 Jaké další formy nezávislosti dále existují?
 • 06:57 Nemůže se stát, že centrální banka široce pojatou nezávislost zneužije?
 • 07:45 Dá se doložit, že ČNB i je vůči veřejnosti maximálně otevřená?
 • 08:35 Přestože  je rozpočet ČNB nezávislý na státních financích, v posledním zhruba roce lze zaznamenat výzvy, aby do státního rozpočtu ČNB s ohledem na současnou krizi naopak přispěla…
 • 10:36 ČNB má devizové rezervy v obrovské výši přes 130 miliard eur. Jaký je vztah mezi devizovými rezervami a hospodářským výsledkem ČNB?
 • 12:04 Co je měnové financování a proč je zakázané?
 • 13:37 Při projednáváním novely zákona o ČNB vyvstaly obavy z porušení zákazu měnového financování, v souvislosti s uvažovanou novou pravomocí ČNB, kterou je možnost provádění tzv. kvantitativního uvolňování, tedy nákupu vládních dluhopisů. Proč se v tomto případě nejedná o měnové financování?
 • 15:20 Za jakých okolností by ČNB této pravomoci, pokud ji získá, využila?