Sekce rozpočtu a účetnictví

Daniel Šafránek

Ing. Daniel Šafránek, MBA, ředitel

odbory

 • odbor výkaznictví a služeb klientům
  Ing. Jan Brázdil, MBA, ředitel odboru
 • odbor účetnictví
  Ing. Milan Šebesta, náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru

zajišťuje

 • rozpočet ČNB a Zprávu o výsledku hospodaření pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • účetní práce včetně likvidace faktur
 • dekádní bilanci a Roční účetní závěrku   
 • aplikaci daní v ČNB jako daňovém subjektu a daňová přiznání s výjimkou daně ze závislé činnosti
 • vedení účtů bank a činnosti reklamačního pracoviště platebního styku ČNB
 • koordinaci agendy státního rozpočtu v ČNB a výkazy o prostředcích na účtech státní pokladny
 • součinnost s Nejvyšším kontrolním úřadem při vykonávání kontroly hospodaření ČNB

Zpět na hlavní schéma