Samostatný odbor interního auditu

Vladislav Jetenský

Ing. Vladislav Jetenský CIA, FCCA, ředitel

zajišťuje

  • provádění interního auditu v ČNB
  • návrh na výběr externího auditora k ověření účetní závěrky ČNB a spolupráci s ním
  • vyřizování stížností, oznámení a peticí fyzických a právnických osob, které se týkají postupů a činnosti ČNB
  • vyřizování námitek dodavatelů proti úkonům a rozhodnutím zadavatele podle zvláštního zákona (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
  • vyřizování iniciativ Veřejného ochránce práv, vyplývajících pro ČNB ze zvláštního zákona (zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů)

Zpět na hlavní schéma