Pobočka Praha sekce peněžní a platebního styku

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

provozní doba
pondělí až pátek: 7.30–11.30, 12.30–14.00

Tel.: 224 413 676
Fax: 224 413 166

zajišťuje

  • přejímání a zpracování bankovek a mincí z výroby
  • správu zásob peněz
  • pokladní operace
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů podle zákona o rozpočtových pravidlech, popř. dalších zákonů, včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv; účtů pro prostředky Národního fondu EU a účtů pro finanční prostředky Evropské komise