Program vyhodnocení finančního sektoru (FSAP)

Programy hloubkového posouzení finančního sektoru (FSAP) jsou součástí dohledu MMF a jsou obecně vnímány jako vnější, nezávislá a trhy uznávaná hodnocení stability a síly finančního sektoru členské země. V ČR proběhla dvě vyhodnocení: v listopadu – prosinci 2000 a v říjnu – prosinci 2011.

2011

2000