MMF a OECD k intervencím ČNB

19. 11. 2013

MMF a OECD vydaly prohlášení k devizovým intervencím ČNB:

“Doporučení Fondu během poslední konzultace podle článku IV znělo, že pokud bude očekáváno dlouhodobější a výrazné podstřelení inflačního cíle, měly by být provedeny devizové intervence. V současné situaci jsou kroky ČNB z tohoto pohledu opodstatněné.” - Masanori Yoshida, šéf mise Mezinárodního měnového fondu pro Českou republiku.

“Mezinárodní měnový fond diskutoval s Českou národní bankou o devizových intervencích během konzultace podle článku IV, která proběhla v květnu 2013 a byla završena 24. července. 2. srpna MMF vydal tiskovou zprávu, v níž shrnul hodnocení Výkonné rady takto: “Pokud bude očekáváno dlouhodobější a výrazné podstřelení inflačního cíle, měly by být využity další nástroje. Devizové intervence by byly účinným a přiměřeným nástrojem pro řešení deflačních rizik v kontextu cílování inflace. Očekává se, že rychle zvýší cenovou hladinu a pomohou zvýšit inflační očekávání směrem k cíli. Pokud jde o operační aspekty případných devizových intervencí, je třeba věnovat náležitou pozornost transparentnosti. To by umožnilo trhu vytvářet očekávání v souladu s inflačním cílem ČNB.” MMF bude opět hodnotit měnovou politiku ČNB při příležitosti další konzultace podle článku IV, která se s největší pravděpodobností uskuteční v létě roku 2014.” - Johann Prader, výkonný ředitel zastupující Českou republiku ve Výkonné radě Mezinárodního měnového fondu.

„Nízké poptávkové tlaky a zpomalující ceny potravin v krátkodobém horizontu tlumí inflační tlaky. Vzhledem k úrokovým sazbám na technické nule a přebytečné likviditě v bankovním sektoru zahájila Česká národní banka devizové intervence, aby předešla dlouhodobému podstřelení inflačního cíle. Devizové intervence by měly pokračovat, dokud inflace nevzroste zpět do tolerančního pásma kolem inflačního cíle a neobnoví se účinnost konvenčních nástrojů měnové politiky,“ - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

„Takto jasně vyjádřený souhlas obou hlavních ekonomických institucí podle našeho názoru eliminuje obavy, že by krok ČNB mohl být vnímán jako zahájení nějaké ‚měnové války‘,“ uvedl mluvčí ČNB Marek Petruš.

Odkazy na dokumenty MMF: