Stáže v ČNB

pro studenty vysokých škol

Česká národní banka patří mezi nejvýznamnější instituce a nejprestižnější zaměstnavatele v České republice. Využijte příležitost u nás získat odborné zkušenosti, které vám mohou pomoci v budoucí profesní kariéře.

Nabízíme placené stáže pro studenty ekonomických, právnických a technických oborů, a to v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Co vám stáž přinese?

 • Možnost propojit získanou teorii s praxí
 • Zkušenosti z reálného projektu bez rotací po jiných odděleních
 • Spolupráci s renomovanými odborníky v ČNB, kteří se vám budou individuálně věnovat po celou dobu stáže
 • Pohled do zákulisí činností a fungování ČNB

Podmínky stáží

 • Stáž je určena pro vysokoškolské studenty
 • Uzavřeme dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • Pracovní doba dle domluvy – cca 19 h/týdně
 • Hodinová odměna
 • Trvání stáže 3 až 6 měsíců, a to v závislosti na konkrétním projektu

Nabídka stáží

Aktuálně v nabídce žádnou stáž nemáme, můžete se však zaregistrovat do naší databáze, abyste se o dalších stážích včas dozvěděli. Můžete se také poradit přímo s našimi personalisty. Rádi s vámi proberou vaše možnosti.

 

Eva Záhořová

Jana Dalecká

Na čem u nás stážisté v uplynulých letech pracovali?

 • Sekce kancelář umožnila stážistce podílet se na správě sociálních sítí a na tvorbě komunikační strategie.
 • Sekce finanční stability svěřila stážistovi práci na optimalizačních úlohách zaměřených na oblast bank a nastavení jejich makroobezřetnostních nástrojů.
 • Sekce peněžní seznámila stážisty s fungováním peněžního oběhu v ČR, v rámci čehož zpracovali analýzu bankomatové sítě.
 • V sekci statistiky a datové podpory se stážistka zabývala kontrolou dat ve spravovaných registrech v rámci migrace dat do registru RIAD.
 • V sekci měnové dostala stážistka příležitost zapojit se do přípravy odborných článků pro pravidelnou publikaci „Monitoring centrálních bank“.
 • Sekce správní dala stážistce prostor pro vlastní kreativitu při přípravě vzdělávacích materiálů a edukativních příspěvků na sociální sítě a web Návštěvnického centra ČNB v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti.
 • V sekci regulace a mezinárodní spolupráce se stážista zapojil do analýz využití strojového učení a AI ve finančních službách.
 • Sekce dohledu nad finančním trhem dala stážistovi možnost podílet se na vývoji analytických nástrojů v Oracle Analytics se zaměřením na oblast úvěrového portfolia bank.
 • V sekci dohledu nad finančním trhem II se stážistka zaměřila na datové analýzy v rámci monitoringu trhu a rešerše vybraných právních dokumentů.