Newsletter

20 let chráníme českou korunu

newsletter_01

Česká národní banka připravila k narozeninám české koruny originální vzdělávací soutěžní výstavu s pěti interaktivními hrami, které žákům ze základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií zábavnou formou představí, jak centrální banka již 20 let chrání národní měnu. Na této výstavě neplatí, že dotýkat se exponátů není povoleno - právě naopak!

Na pěti počítačových hrách, které výstavě dominují, dostanou její návštěvníci příležitost všem okolo ukázat, jak by si počínali, kdyby byli právě oni v čele centrální banky. Doslova vlastníma rukama budou řídit peněžní oběh, bránit finanční trh a dohlížet na jeho plynulý chod, držet v potřebných mezích inflaci a zvyšovat bezpečnost bankovek.

Aby hry nebyly jenom záludné, ale hlavně vzdělávací, budou mít hráči k dispozici nápovědu ve formě informačních panelů, na nichž se dozvědí, jak českou korunu dennodenně chrání Česká národní banka. Na aktivní účastníky výstavy čeká v cíli milión korun v rozdrcených bankovkách.

Guvernér ČNB a ministr školství k výstavě ČNB

Guvernér České národní banky uvedl, že interaktivní výstava České národní banky je dalším z projektů ČNB na podporu finančního vzdělávání. Vzdělávací aktivity ČNB podporuje i ministr školství Petr Fiala.

„Za uplynulých dvacet let se česká koruna stala důvěryhodnou, světově uznávanou měnou a Česká národní banka si získala zvučné jméno doma i v zahraničí. Připomenutí tohoto jubilea jsme se rozhodli spojit s podporou finančního a ekonomického vzdělávání. Chtěli bychom vzbudit zájem školáků o ekonomii a principy fungování finančního trhu a názorným a zábavným způsobem jim představit, jak ČNB pečuje o zdraví měny, finančního systému, hladký peněžní oběh a plní další zákonné úkoly,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

„Velice si vážím aktivit České národní banky v oblasti zvyšování finanční gramotnosti. Potřebu posílení vědomostí žáků a studentů v této oblasti si uvědomujeme a spolupracujeme také na řadě projektů. Provedli jsme rovněž úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v jehož rámci bude od příštího školního roku rozvíjena finanční gramotnost v rámci některých předmětů,“ uvedl ministr školství Petr Fiala.

Kam na výstavu

Interaktivní výstavu České národní banky najdete od pondělí 10. června do konce školního roku v prostorách pobočky ČNB v Praze (Na Příkopě 28, Praha 1). Vstup na tuto výstavu se neplatí, naopak, každý aktivní návštěvník si odnese odměnu v podobě miliónu korun v rozdrcených bankovkách!

Rezervace termínů

Den a hodinu Vaší návštěvy si můžete rezervovat na adrese chranimekorunu@cnb.cz .

Pamětní medaile na Facebooku

Sledujte pravidelně stránku Chráníme korunu na Facebooku, na které si můžete vytvořit virtuální pamětní medaili s vlastní fotkou.

Plakát 20 let chráníme českou korunu

Na webu Chráníme korunu si můžete stáhnout plakáty s průvodci výstavou Lvem a Světlonošem a vylepit je na nástěnky ve Vaší škole.

Vzdělávací materiály ČNB

Česká národní banka na svých internetových stránkách věnovaných finančnímu vzdělávání nabízí online vzdělávací materiály s finanční tématikou. Vedle vzdělávacích článků na webu najdete také kvízy, křížovky a krátká videa o penězích a hospodaření s nimi nebo video O penězích a lidech, které vtipnou formou představuje činnost České národní banky a její roli v ekonomice.

Na webu najdete také odkaz na online aplikaci České bankovky, s jejíž pomocí můžete své žáky seznámit s ochrannými prvky českých bankovek.

O historii centrálního bankovnictví se více dozvíte na webu Historie ČNB na adrese www.historie.cnb.cz .

Tyto podkladové materiály je možné využít jako zdroj rozšířených informací k tématice finančního vzdělávání, např. před nebo po návštěvě interaktivní výstavy www.cnbprovsechny.cnb.cz.