Milníky uplynulých 20 let

Významné a zajímavé události v dvacetileté historii České národní banky a české měny.

1.1.1993 Vznik České národní banky
Česká národní banka se stala ústřední bankou České republiky a vznikla rozdělením dřívější Státní banky československé.

4. - 8. 2.1993 Měnová odluka
Přestože samostatná česká měna - koruna česká (Kč) - vznikla de iure již od 1.ledna 1993, teprve až po provedení měnové odluky dne 8. února 1993 existovala de facto.

Měnová odluka - kolek Měnová odluka - kolek Měnová odluka - pálení starých bankovek
Kolkování
federálních bankovek
Pálení
federálních bankovek
Autor českých bankovek Oldřich Kulhánek Měnová odluka - tavba starých mincí Měnová odluka - tavba starých mincí
Autor nových
českých bankovek
akademický malíř
Oldřich Kulhánek
Tavba federálních mincí

1.10.1995 Plná vnější směnitelnost české koruny

Podpis devizového zákona prezidentem, Václavem Havlem Parlament ČR schválil dne 26. září 1995 nový devizový zákon č. 219/1995 Sb., který zavedl plnou směnitelnost koruny. Charakterizovala ji plná liberalizace položek na běžném účtu platební bilance a rozšíření směnitelnosti i v oblasti kapitálového účtu.
Prezident Václav Havel
podepisuje devizový zákon

1997 - 2000 Rekonstrukce budovy České národní banky
Úprava prostor budovy bývalé Státní banky československé pro potřeby moderní centrální banky.

Rekonstrukce budovy ČNB Rekonstrukce budovy ČNB Rekonstrukce budovy ČNB
Rekonstrukce budovy centrály  v Praze v ulici Na Příkopě

1.1.1998 Zavedení režimu cílování inflace
Česká měna získala novou nominální kotvu, kterou se stal namísto dřívějšího fixního měnového kurzu "inflační cíl". Již na konci května 1997 Česká národní banka opustila režim fixního kurzu.

26. - 28.9.2000 Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze
V Praze se uskutečnilo 55. výroční zasedání rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky (MMF/SSB). Nosnou myšlenkou jednání, jichž se zúčastnily delegace ze 182 zemí, bylo „učinit globalizaci přínosem pro všechny“.

Zasedání MMF 2000 Zasedání MMF 2000 Zasedání MMF 2000
Zástupci MMF Guvernér ČNB Josef Tošovský

2000 - 2001 Spory ohledně podoby nezávislosti centrální banky České republiky
Dne 20. června 2001 ukončil ústavní soud spory týkající se možných forem a principů nezávislosti České národní banky.

1.11.2002 Vznik Centrálního registru úvěrů
Projekt, který vznikl ze společné iniciativy ČNB a České bankovní asociace, napomáhá komerčním bankám působícím na českém trhu s výměnou informací o úvěrovém zatížení jednotlivých dlužníků a kvalitě splácení jejich pohledávek. Dlouhodobě tak přispívá ke kvalitnějšímu a efektivnějšímu řízení úvěrového rizika bankovního sektoru ČR.

1.4.2006 Integrace dohledu nad finančním trhem do ČNB
Vznik finančních konglomerátů nabízejících širokou paletu finančních služeb vedl k rozhodnutí soustředit stávající instituce dohledu nad finančním trhem (Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry, Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění MF a bankovní dohled ČNB) v jednotný orgán dohledu v rámci ČNB.

8.3.2007 Inflační cíl ČNB stanoven na 2 %
Bankovní rada vyhlásila nový inflační cíl platný od ledna 2010 jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen ve výši 2 % (s tolerančním pásmem ± 1 %).

11.7.2012 Vznik konstituence zemí střední a východní Evropy v MMF
Na základě podepsané dohody získala Česká republika poprvé ve své historii možnost jmenovat výkonného ředitele do Výkonného výboru MMF, a tak významně ovlivňovat rozhodování této instituce.

 


Zajímavé události

1994 50 Kč mince z roku 1993 oceněna cenou Mince roku

50 Kč mince z díly  akademického sochaře Ladislava Kozáka byla první českou mincí, která byla časopisem WORLD COIN NEWS a nakladatelstvím Krause Publication oceněna prestižní cenou Mince roku v kategorii nejlepší oběžná mince.

50 Kč vzor 1993 - kliknutím na obrázek přejdete na stránku s popisem mince 

3.5.-2.6.1996 Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé 1926-1996

Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé 1926-1996

V Galerii Hollar byly k vidění výtvarné návrhy českých bankovek včetně návrhů k nerealizované emisi federálních bankovek, jejichž autorem byl autor českých bankovek akademický malíř Oldřich Kulhánek.

Autor českých bankovek
ak. malíř Oldřich Kulhánek
s ředitelem Státní tiskárny
cenin Richardem Bulíčkem
a rytcem Milošem Ondráčkem.
 

7.10.1996 Prezentace nové 2000 Kč bankovky v Jindřichově Hradci

Česká národní banka slavnostně uvedla do oběhu 2000 Kč bankovku, poslední z řady nových českých bankovek.

Prezentace nové 2000 Kč bankovky
Guvernér Josef Tošovský
představuje novou bankovku
Prezentace nové 2000 Kč bankovky

26.6.2001 Návštěva prezidenta Václava Havla v ČNB

Návšteva prezidenta Václava Havla v ČNB 2001 Návšteva prezidenta Václava Havla v ČNB 2001
Návšteva prezidenta Václava Havla v ČNB 2001

17.6.2006 Den otevřených dveří ČNB

Česká národní banka opakovaně pořádá dny otevřených dveří. V roce 2006 tak učinila v rámci 80. výročí ČNB.

Den otevřených dveří 2006 Den otevřených dveří 2006 Den otevřených dveří 2006

říjen 2008 ocenění Bankovka roku 2008

Ocenění Bankovka roku 2008 Česká národní banka získala od světové asociace odborníků zabývajících se hotovostí International Association of Currency Affairs prestižní ocenění Bankovka roku 2008. Česká tisícikoruna získala spolu s bankovkami 5 a 10 Kina vydanými v Papue-Nové Guineji ocenění za 2. místo.

1.9.2010 Vydání pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Česká národní banka a lucemburská centrální banka (Banque centrale du Luxembourg) vydaly současně ve středu 1. září 2010 do oběhu pamětní stříbrnou minci k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou.

PSM k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny - kliknutím na obrázek přejdete na stránku s popisem mince Prezentace pamětní mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
Líc a rub mince Guvernér ČNB Miroslav Singer s guvernérem Banque centrale du Luxembourg Yvesem Merschem

9.11.2011 Návštěva prezidenta Václava Klause v ČNB

Prezident Václav Klaus po pracovní návštěvě v České národní bance uvedl, že centrální banka a celý bankovní systém v České republice fungují dobře a jsou stabilizované.

Setkání guvernéra s prezidentem

26.9.2012 Vydání pamětní mince k výročí vydání Zlaté buly sicilské
Česká národní banka pravidelně vydává pamětní mince (stříbrné a zlaté) s tématikou z české historie. V roce 2012 byla uvedena do oběhu například zlatá mince k vydání Zlaté buly sicilské, jednoho z nejvýznamnějších dokumentů české státnosti.

ZM Zlatá bula sicilská - kliknutím na obrázek přejdete na stránku s popisem mince title= Autor výtvarného návrhu zlaté mince Zlatá bula sicilská Jaroslav Bejvl
Líc a rub mince Autor výtvarného návrhu mince Jaroslav Bejvl