Zpráva o inflaci – IV/2017

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 9. listopadu 2017 a obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 20. říjnu 2017.