Zpráva o inflaci – III/2018

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 9. srpna 2018 a obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 20. červenci 2018.