Zpráva o inflaci – II/2020

Zpráva o inflaci bude zveřejněna 15. května 2020, s týdenním předstihem bude publikována první kapitola obsahující shrnutí ekonomické situace a boxy.