Zpráva o inflaci – II/2019

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 9. května 2019 a obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 18. dubnu 2019.