Zpráva o inflaci – I/2018

Tato Zpráva o inflaci byla schválena bankovní radou České národní banky dne 8. února 2018 a obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 19. lednu 2018.