Prognóza ČNB – zima 2024

Tato prognóza byla zveřejněna 8. 2. 2024 a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 26. 1. 2024. Podrobnější popis prognózy ČNB, kterou připravili ekonomové sekce měnové, lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – zima 2024 a v prezentaci ze Setkání s analytiky.

  2023 2024 2025
Celková inflace (%) 10,7 2,6 2,0
Měnověpolitická inflace (%) 10,6 2,5 1,7
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) -0,5 0,6 2,4
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) 7,1 4,0 2,6
Měnový kurz (CZK/EUR) 24,0 24,6 24,3

Poznámka: Tučně prognóza

Celková inflace (%)

Celková inflace v 1. čtvrtletí 2024 a na horizontu měnové politiky
leden 2024 únor 2024 březen 2024 1. čtvrtletí 2025 2. čtvrtletí 2025
3,0 % 2,8 % 2,9 % 1,7 % 1,9 %

Inflace se začátkem letošního roku vrátí na dohled 2% cíle, u kterého setrvá i na horizontu měnové politiky.

Prognóza inflace – zima 2024 – graf 1

Měnověpolitická inflace (%)

Měnověpolitická inflace v 1. čtvrtletí 2024 a na horizontu měnové politiky
leden 2024 únor 2024 březen 2024 1. čtvrtletí 2025 2. čtvrtletí 2025
3,0 % 2,7% 2,8% 1,5 % 1,7 %

Měnověpolitická inflace se bude na celém výhledu nacházet lehce pod celkovou inflací.

Prognóza inflace – zima 2024 – graf 2

Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)

Ekonomika v letošním roce obnoví svůj růst, který bude však velmi umírněný.

Prognóza HDP – zima 2024 – graf 3

Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)

Se základním scénářem prognózy je konzistentní rychlý pokles tržních úrokových sazeb v průběhu letošního roku.

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – zima 2024 – graf 4

Měnový kurz (CZK/EUR)

Po počátečním lehkém oslabení se v průběhu roku obnoví mírné posilování koruny.

Prognóza kurzu CZK/EUR – zima 2024 – graf 5