Prognóza ČNB ze srpna 2018

Prognóza inflace na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 3. čtvrtletí 2019 2,1 %
4. čtvrtletí 2019 2,0 %

prognóza inflace – srpen 2018 – graf 1

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza inflace (xlsx, 124 kB)

Prognóza inflace pro období červenec 2018 – září 2018 po měsících

ukazatel 7/18 8/18 9/18
meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 2,6 % 2,6 % 2,5 %

 

Prognóza měnověpolitické inflace

ukazatel horizont  ve výši
měnověpolitická inflace 3. čtvrtletí 2019 2,1 %
4. čtvrtletí 2019 2,0 %

prognóza měnověpolitické inflace – srpen 2018 – graf 2

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza měnověpolitické inflace (xlsx, 82 kB)

Prognóza měnověpolitické inflace pro období červenec 2018 – září 2018 po měsících

ukazatel 7/18 8/18 9/18
měnověpolitická inflace 2,5 % 2,5 % 2,4 %

Prognóza HDP

ukazatel    rok     ve výši
meziroční růst reálného HDP 2018 3,2 %
2019 3,4 %
2020 3,3 %

prognóza HDP – srpen 2018 – graf 3

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza HDP (xlsx, 56 kB)

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

ukazatel    rok     ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2018 1,3 %
2019 1,7 %
2020 2,4 %

prognóza úrokových sazeb 3M PRIBOR – srpen 2018 – graf 4

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní mezí.

Zdrojová data ke grafu Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) (xlsx, 76 kB) 

Prognóza kurzu

ukazatel    rok     ve výši
kurz CZK/EUR 2018 25,50
2019 24,60
2020 24,20

prognóza kurzu CZK/EUR – srpen 2018 – graf 5

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza kurzu (xlsx, 73 kB)