Prognóza ČNB z listopadu 2020

Celková inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční celková inflace 4. čtvrtletí 2021 2,2 %
1. čtvrtletí 2022 2,1 %

Prognóza inflace – listopad 2020 – graf 1

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza inflace (xlsx, 106 kB)

pro období říjen 2020 – prosinec 2020 po měsících

ukazatel 10/20 11/20 12/20
meziroční celková inflace 3,0 % 2,9 % 3,0 %

 

Měnověpolitická inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční měnověpolitická inflace 4. čtvrtletí 2021 2,2 %
1. čtvrtletí 2022 2,1 %

Prognóza inflace – listopad 2020 – graf 2

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza měnověpolitické inflace (xlsx, 95 kB)

pro období říjen 2020 – prosinec 2020 po měsících

ukazatel 10/20 11/20 12/20
meziroční měnověpolitická inflace 2,9 % 2,9 % 3,0 %

 

Hrubý domácí produkt

ukazatel    rok     ve výši
meziroční růst reálného HDP 2020 -7,2 %
2021 1,7 %
2022 4,2 %

Prognóza HDP – listopad 2020 – graf 3

Poznámka: Současná nejistota ohledně budoucího vývoje HDP je řádově vyšší, než implikují historické predikční chyby. Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP byly proto výrazně rozšířeny tak, aby reflektovaly tuto zvýšenou nejistotu.

Zdrojová data ke grafu Prognóza HDP (xlsx, 97 kB)

 

Úrokové sazby (3M PRIBOR)

ukazatel    rok     ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2020 0,8 %
2021 0,7 %
2022 1,4 %

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – listopad 2020 – graf 4

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní hranicí.

Zdrojová data ke grafu Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) (xlsx, 93 kB) 

 

Kurz

ukazatel    rok     ve výši
kurz CZK/EUR 2020 26,6
2021 26,6
2022 25,9

Prognóza kurzu CZK/EUR – listopad 2020 – graf 5

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza kurzu (xlsx, 94 kB)

 


Podrobnější popis aktuální prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o inflaci – IV/2020 a v prezentaci ze Setkání s analytiky (pdf, 9 MB, anglicky).