Prognóza ČNB z května 2019

Celková inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční celková inflace 2. čtvrtletí 2020 2,0 %
3. čtvrtletí 2020 2,0 %

prognoza_19_zoi_ii_g1c.gif

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza inflace (xlsx, 124 kB)

pro období duben 2019 – červen 2019 po měsících

ukazatel 4/19 5/19 6/19
meziroční celková inflace 2,9 % 2,7 % 2,4 %

 

Měnověpolitická inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční měnověpolitická inflace 2. čtvrtletí 2020 2,1 %
3. čtvrtletí 2020 2,0 %

 

prognoza_19_zoi_ii_g2c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza měnověpolitické inflace (xlsx, 82 kB)

pro období duben 2019 – červen 2019 po měsících

ukazatel 4/19 5/19 6/19
meziroční měnověpolitická inflace 2,9 % 2,8 % 2,5 %

 

Hrubý domácí produkt

ukazatel    rok     ve výši
meziroční růst reálného HDP
2019 2,5 %
2020 2,8 %

 

prognoza_19_zoi_ii_g3c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza HDP (xlsx, 56 kB)

 

Úrokové sazby (3M PRIBOR)

ukazatel    rok     ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2019 2,3 %
2020 2,2 %

 

prognoza_19_zoi_ii_g4c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní mezí.

Zdrojová data ke grafu Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) (xlsx, 76 kB) 

 

Kurz

ukazatel    rok     ve výši
kurz CZK/EUR 2019 25,30
2020 24,70

 

prognoza_19_zoi_ii_g5c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza kurzu (xlsx, 73 kB) 

 


Podrobnější popis aktuální prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o inflaci – II/2019 a v prezentaci ze Setkání s analytiky (pdf, 2,6 MB, anglicky), video.