Prognóza ČNB z května 2018

Prognóza inflace na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 2. čtvrtletí 2019 1,7 %
3. čtvrtletí 2019 1,8 %

 

prognoza_18_zoi_ii_g1c.gif

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza inflace (xlsx, 124 kB)

Prognóza inflace pro období duben 2018 – červen 2018 po měsících

ukazatel 4/18 5/18 6/18
meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Prognóza měnověpolitické inflace

ukazatel horizont  ve výši
měnověpolitická inflace 2. čtvrtletí 2019 1,7 %
3. čtvrtletí 2019 1,8 %

 

prognoza_18_zoi_ii_g2c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a rozšiřující se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní. To odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

Zdrojová data ke grafu Prognóza měnověpolitické inflace (xlsx, 82 kB)

Prognóza měnověpolitické inflace pro období duben 2018 – červen 2018 po měsících

ukazatel 4/18 5/18 6/18
měnověpolitická inflace 1,8 % 1,8 % 1,8 %

 

Prognóza HDP

ukazatel    rok     ve výši
meziroční růst reálného HDP
2018 3,9 %
2019 3,4 %

 

prognoza_18_zoi_ii_g3c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza HDP (xlsx, 56 kB)

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

ukazatel    rok     ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2018 0,9 %
2019 1,6 %

 

prognoza_18_zoi_ii_g4c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní mezí.

Zdrojová data ke grafu Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) (xlsx, 76 kB) 

Prognóza kurzu

ukazatel    rok     ve výši
kurz CZK/EUR 2018 25,00
2019 24,40

 

prognoza_18_zoi_ii_g5c

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (z období před přijetím kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

Zdrojová data ke grafu Prognóza kurzu (xlsx, 73 kB)