Prognóza ČNB – podzim 2021

Celková inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont ve výši
meziroční celková inflace 4. čtvrtletí 2022 4,1 %
1. čtvrtletí 2023 2,3 %

Prognóza inflace – podzim 2021 – graf 1

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy celkové inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

pro období říjen 2021 – prosinec 2021 po měsících

ukazatel 10/21 11/21 12/21
meziroční celková inflace 5,5 % 4,9 % 5,6 %

 

Měnověpolitická inflace

na horizontu měnové politiky

ukazatel horizont  ve výši
meziroční měnověpolitická inflace 4. čtvrtletí 2022 3,2 %
1. čtvrtletí 2023 2,1 %

Prognóza inflace – podzim 2021 – graf 2

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy měnověpolitické inflace odrážejí predikční schopnost minulých prognóz a jsou symetrické. Rozšiřují se pouze pro prvních pět čtvrtletí, poté zůstávají konstantní, což odpovídá jak minulé predikční schopnosti, tak stabilizační roli měnové politiky.

pro období říjen 2021 – prosinec 2021 po měsících

ukazatel 10/21 11/21 12/21
meziroční měnověpolitická inflace 5,4 % 5,8 % 6,4 %

 

Hrubý domácí produkt

ukazatel rok ve výši
meziroční růst reálného HDP 2021 1,9 %
2022 3,5 %
2023 3,8 %

Prognóza HDP – podzim 2021 – graf 3

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy růstu HDP odrážejí predikční schopnost minulých prognóz. Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.

 

Úrokové sazby (3M PRIBOR)

ukazatel rok ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR 2021 1,2 %
2022 3,3 %
2023 2,8 %

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) – podzim 2021 – graf 4

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy úrokových sazeb 3M PRIBOR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické, lineárně se rozšiřující a zdola omezené nulovou dolní hranicí.

 

Kurz

ukazatel rok ve výši
kurz CZK/EUR 2021 25,6
2022 24,2
2023 23,9

Prognóza kurzu CZK/EUR – podzim 2021 – graf 5

Poznámka: Intervaly spolehlivosti prognózy kurzu CZK/EUR odrážejí predikční schopnost minulých prognóz (kromě období kurzového závazku). Jsou symetrické a lineárně se rozšiřující.


Podrobnější popis aktuální prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice – podzim 2021 a v prezentaci ze Setkání s analytiky (pdf, 11 MB, anglicky).