Globální ekonomický výhled

Globální ekonomický výhled přináší každý měsíc souhrn nejčerstvějších predikcí a výhledů mezinárodních institucí, vybraných centrálních bank a agentury Consensus Economics pro eurozónu, Německo, USA, Spojené království, Japonsko, Čínu a Rusko. V každém čísle se zároveň věnujeme vybranému tématu, které významně ovlivňuje vývoj světové ekonomiky nebo má akademický podtext.

GEV
září 2023
Klíčové centrální banky zřejmě na počátku podzimu dosáhly pomyslného úrokového vrcholu, nicméně počátek uvolňování měnové politiky lze očekávat v průběhu roku 2024. Zářijový GEV dále zmiňuje, že globální zadlužení světové ekonomiky dle propočtů IMF mírně pokleslo a graf čísla ukazuje, že na výhledu se u sledovaných ekonomik kromě USA očekává postupná konsolidace veřejných financí. Tematická analýza se pak zaměřuje na praktické aspekty spjaté s modelováním hospodářského a finančního cyklu a přináší srovnání jejich vývoje pro významné světové ekonomiky – USA, Japonsko, Spojené království, Německo a Francii. Podrobnosti (pdf, 2,1 MB)

Není-li uvedeno jinak, prezentovaná data1) jsou převzata z oficiálních předpovědí Consensus Forecasts (CF), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské centrální banky (ECB), Deutsche Bundesbank (DBB), Federálního rezervního systému (Fed), Bank of England (BoE), Bank of Japan (BoJ) a Economist Intelligence Unit (EIU).


1) Odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB neručí za jejich správnost a kvalitu, pouze garantuje jejich aktuálnost.