Rozhodnutí bankovní rady ČNB

2T repo
sazba
platná od 23. 6. 2022
7,00 %
Bankovní rada dne 27. 9. 2023 ponechala dvoutýdenní repo sazbu na stávající úrovni. Podrobnosti.

Bankovní rada jedná o měnových otázkách osmkrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Po skončení měnověpolitického jednání je ve 14.30 hod. zveřejněno rozhodnutí bankovní rady o nastavení měnové politiky, v 15.45 hod. následuje tisková konference. Na ní je zveřejněno prohlášení bankovní rady obsahující poměr hlasování bankovní rady o rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. Prohlášení dále obsahuje důvody, které bankovní radu vedly k přijetí rozhodnutí včetně rizik, kterými je podle bankovní rady zatížená aktuální prognóza.

Měnověpolitická jednání bankovní rady v roce 2023

2. února
29. března
3. května
21. června
3. srpna
27. září
2. listopadu
21. prosince

Hlavním nástrojem měnové politiky ČNB jsou úrokové sazby. Každému rozhodování o sazbách předchází měnověpolitické jednání, na kterém sekce měnová hodnotí současný vývoj ekonomiky a dává své doporučení o nastavení úrokových sazeb a komunikace. Následují otázky a diskuse bankovní rady, která na závěr jednání hlasuje o úrokových sazbách a mimořádně také o dalších opatřeních.