Prohlášení bankovní rady na tiskové konferenci po skončení mimořádného měnověpolitického zasedání

06. 04. 2017

Bankovní rada ČNB na svém dnešním mimořádném měnověpolitickém zasedání rozhodla o ukončení kurzového závazku ČNB. O nastavení úrokových sazeb dnes bankovní rada nejednala. Zůstávají tak na stávající úrovni, tedy na technické nule.

Na základě důkladného posouzení dostupných makroekonomických dat, analýz a prognostických scénářů bankovní rada konstatovala, že došlo k naplnění podmínek pro udržitelné plnění dvouprocentního inflačního cíle do budoucna. Pokračování kurzového závazku již není z pohledu plnění primárního úkolu České národní banky, kterým je cenová stabilita, v této situaci nutné.

Celkový makroekonomický obrázek ukazuje, že domácí ekonomika již delší dobu působí na zvyšování nákladů a návazně i cen. Při současném odeznění protiinflačních vlivů ze zahraničí to znamená, že již není potřeba udržovat měnové podmínky uvolněné v dosavadním rozsahu. Ukončení kurzového závazku je prvním krokem k postupnému zmírňování uvolněnosti měnových podmínek.

Ukončení kurzového závazku znamená, že kurz koruny se bude nyní pohybovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu. V důsledku toho může krátkodobě kolísat jedním či druhým směrem. Vývoj kurzu koruny proto zůstává významnou nejistotou stávající prognózy. Česká národní banka je v případě potřeby připravena možné nadměrné kurzové výkyvy svými nástroji zmírňovat.