Rizika prognózy inflace

2. situační zpráva 2024

Aktualizace zimní prognózy vede k mírně pomalejšímu cenovému růstu v letošním roce při vyšší trajektorii úrokových sazeb. Na ni působí výrazně vyšší výhled zahraničních sazeb i o něco slabší kurz koruny. Nové výhledy zahraničních a domácích ekonomických veličin nezpochybňují udržení inflace v blízkosti 2% cíle ČNB na celém horizontu prognózy.

Nově příchozí údaje z domácí ekonomiky i ze zahraničí od zpracování zimní prognózy nicméně vyznívají ve směru mírně rychlejšího růstu spotřebitelských cen na horizontu měnové politiky (ale nadále v blízkosti 2 %). Za ním stojí zejména poněkud výraznější oslabení koruny v prvním čtvrtletí a trhy očekávaný pozvolnější a pozdější pokles sazeb Evropské centrální banky, který skrz užší úrokové rozpětí tlačí na slabší korunu a vyšší dovozní ceny. Ve stejném směru, byť v menší míře, působí také lepší kondice domácího hospodářství na konci loňského roku.

Ekonomové sekce měnové vnímají nad rámec těchto simulací následující rizika a nejistoty. Proinflačním rizikem je případné déletrvající oslabení kurzu koruny. Vedle toho existují některá dlouhodobější proinflační rizika, jejichž relevance však v čase klesá. Mezi ně patří nadále hluboce deficitní hospodaření sektoru vládních institucí s možným přesahem do budoucího cenového vývoje a zvýšená inflační očekávání. Naopak protiinflačním rizikem je výraznější než očekávané zhoršení globální hospodářské aktivity a zpomalení výkonu německé ekonomiky.