Záznam z mimořádného měnového jednání bankovní rady ČNB dne 12. května 2022

Přítomni: Jiří Rusnok, Marek Mora, Tomáš Nidetzký, Oldřich Dědek, Tomáš Holub, Aleš Michl.

Bankovní rada na svém mimořádném měnovém jednání posoudila vývoj kurzu koruny v kontextu vývoje inflace a celkového ekonomického i měnověpolitického dění, včetně situace na finančním trhu. 

Bankovní rada konstatovala, že oslabení kurzu koruny v posledních dnech neadekvátně uvolňuje měnové podmínky. To je v situaci vysoké a dále rostoucí inflace a hrozby ztráty ukotvenosti inflačních očekávání nežádoucí s ohledem na plnění mandátu cenové stability. 

Většina bankovní rady se shodovala, že včasný zásah ČNB na devizovém trhu je potřeba pro vyslání jasného signálu, že ČNB je připravena i nadále využívat pro plnění 2% cíle všechny své měnověpolitické nástroje. 

Bankovní rada proto rozhodla zahájit intervence na devizovém trhu. Cílem je nepřipustit dlouhodobější oslabení kurzu koruny v situaci vysoké inflace. ČNB má k dispozici velké devizové rezervy, a to i v mezinárodním srovnání.

Bankovní rada současně rozhodla, že po dobu provádění intervencí bude pozastaven program odprodeje části výnosů z devizových rezerv.

Zapsal: Petr Král, ředitel sekce měnové