Seznam emitovaných pokladničních poukázek a poukázek ČNB

                              Státní pokladniční poukázky (SPP) 
 ISSUER    ISSUE ID     MAT. DATE    ISSUE DATE     AMOUNT (MIO)   AVERAGE YIELD 
   MF      21310881     13/10/23      14/04/23         16 373          6,090     
   MF      22010890     20/10/23      21/07/23          0 500          3,722     
   MF      22710891     27/10/23      28/07/23          4 852          5,965     
   MF      21011892     10/11/23      11/08/23          8 580          5,956     
   MF      22411893     24/11/23      25/08/23          5 706          5,954     
   MF      20112888     01/12/23      02/06/23          5 058          6,018     
   MF      20112872     01/12/23      02/12/22        100 000          0,000     
   MF      20812894     08/12/23      08/09/23          4 669          5,942     
   MF      22212895     22/12/23      22/09/23          4 713          5,914     
   CNB     40305244     03/05/24      05/05/23      4 000 000          0,00      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
 Emisní kalendář krátkodobých dluhopisů je na www.mfcr.cz