Seznam emitovaných pokladničních poukázek a poukázek ČNB

                              Státní pokladniční poukázky (SPP) 
 ISSUER    ISSUE ID     MAT. DATE    ISSUE DATE     AMOUNT (MIO)   AVERAGE YIELD 
   MF      21907908     19/07/24      19/01/24          0 650          3,809     
   MF      21608914     16/08/24      17/05/24          4 647          4,434     
   MF      22510913     25/10/24      26/04/24         11 362          4,416     
   MF      22911902     29/11/24      01/12/23        100 000          0,000     
   MF      22911911     29/11/24      01/03/24         15 413          4,205     
   MF      20612915     06/12/24      07/06/24          1 000          3,765     
   MF      22012916     20/12/24      28/06/24          4 502          4,167     
   CNB     41104245     11/04/25      12/04/24      4 000 000          0,000     
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
 Emisní kalendář krátkodobých dluhopisů je na www.mfcr.cz