Hodnocení Systému krátkodobých dluhopisů podle zásad stanovených pro infrastruktury finančního trhu (FMI) podle klíčových faktorů (KF)

Následující dokument obsahuje odpovědi formulované Českou národní bankou vztahující se systému evidence krátkodobých dluhopisů a vypořádání obchodů s těmito dluhopisy (SKD). Odpovědi reagují na dotazník CPSS-IOSCO Zásady pro infrastruktury finančního trhu (ZásadyPFMI), který byl publikován v roce 2012 jako společné dílo pracovní skupiny Výboru pro platební a vypořádací systémy (CPSS) a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO).

Tento dokument má za cíl informovat potencionální přímé a nepřímé účastníky a poskytnout jim dostatek údajů o systému. Současně jim má pomoci porozumět rizikům spojeným s vypořádáním cenných papírů a vyhodnotit je. Struktura nemusí nezbytně identifikovat všechny možné tématické oblasti.

ČNB věří, že údaje jsou korektní a odpovídají situaci, kdy byl dotazník vyplněn. Dokument má pouze informativní charakter: nemůže být považován za část pravidel a procedur SKD nebo za smlouvu mezi ČNB a jinou osobou, ani za pozměňovací návrh nebo dodatek k výše zmíněným textům.

Žádosti o další informace:

Česká národní banka
Sekce řízení rizik a podpory obchodů
e-mail: skd@cnb.cz
Fax: +420 2 2441 7507

2. ledna 2019