Říjen 2011

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Říjen 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 52 929 11 242 2 640 614 0 29 67 454
Obchody s rezidenty 19 333 1 738 308 86 0 0 21 465
Obchody s nerezidenty 33 596 9 504 2 332 528 0 29 45 989
REPO (v mil CZK) 443 162 984 978 0 0 2 567
Obchody s rezidenty 443 162 228 788 0 0 1 621
Obchody s nerezidenty 0 0 756 190 0 0 946
Říjen 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 150 1 425 249 0 1 824
Obchody s rezidenty 0 100 20 0 0 120
Obchody s nerezidenty 0 50 1 405 249 0 1 704
Říjen 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 880 880
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 880 880