Vysvětlivky

Vlivem upřesnění metodiky ČNB pro zařazení devizových obchodů prováděných ČNB do kategorie klientské operace došlo k přeřazení některých položek z kategorie uzavřené spotové operace do kategorie klientské operace a naopak.

Uzavřené spotové operace jsou prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB s bankami na devizovém trhu. Uzavřeny jsou v den D s termínem vypořádání maximálně D+2.

Uzavřené termínové operace jsou prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB s bankami na devizovém trhu uzavřené v den D v příslušném měsíci s termínem vypořádání delším než D+2.

Nevypořádané operace jsou spotové prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB s bankami na devizovém trhu uzavřené v průběhu příslušného měsíce a vypořádané v měsíci následujícím. Tzn., že den D spadá do příslušného měsíce a datum vypořádání D+2 spadá již do měsíce následujícího.

Klientské operace jsou prodeje či nákupy cizí měny proti CZK prováděné ČNB, u nichž je protistranou klient ČNB.