Využitelnost kapitálových rezerv v prostředí závazného požadavku na pákový poměr

Lukáš Pfeifer

Požadavek na pákový poměr, který má za cíl omezit riziko nadměrné páky, se stane v EU závazným v červnu 2021. V růstové fázi cyklu, spojené převážně s udržováním či zvyšováním regulatorních i dobrovolných kapitálových rezerv, napomáhají tyto rezervy k plnění požadavku na pákový poměr i u institucí s relativně nižší úrovní souhrnné rizikové váhy. V sestupné fázi cyklu pak využívání těchto rezerv může vést k poklesu pákového poměru. Za určitých podmínek pak může být využitelnost kapitálových rezerv ke krytí ztrát omezena. Článek ilustruje potenciální rozsah tohoto omezení v současných podmínkách domácího bankovního sektoru. Výsledky naznačují, že úroveň nevyužitelnosti kapitálu k absorpci ztrát by dosahovala v domácím bankovním sektoru ke konci první poloviny roku 2020 hypoteticky 1,7 p. b. kapitálového poměru. To signalizuje, že v některých krajních situacích může požadavek na pákový poměr zabraňovat plné účinnosti kapitálových rezerv.

Vydáno: leden 2021

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 6/2020 (pdf, 413 kB)