Šetření úvěrových podmínek bank

Eva Hromádková, Oldřich Koza, Petr Polák

Článek představuje šetření úvěrových podmínek bank, které ČNB od roku 2012 využívá k získávání cenných kvalitativních informací o vývoji na bankovním úvěrovém trhu nad rámec statistického vykazování. Cílem článku je kvantitativní vyhodnocení výsledků tohoto šetření a zodpovězení otázky, jakou roli pro vývoj nových úvěrů hrály v letech 2012–2016 změny jejich nabídky a jakou změny poptávky, které banky v rámci šetření uvádí. Výsledky analýzy naznačují, že i když některé odpovědi bank v šetření jsou statisticky významné pro vysvětlení bankami vykazovaných objemů nových úvěrů, schopnost šetření vysvětlovat úvěrový růst je zatím omezena. Růst nově poskytnutých úvěrů na bydlení lze přisuzovat především růstu poptávky tažené klesajícími úrokovými sazbami. U úvěrů nefinančním podnikům, spotřebitelských úvěrů a ostatních úvěrů domácnostem hrály dle výsledků roli jak nabídkové, tak poptávkové faktory. Výsledky analýzy jsou ale méně robustní než v případě úvěru na bydlení.

Vydáno: červen 2017

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2016/2017 (pdf, 164 kB)