Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro krytí běžné úrovně cyklických rizik v ČR

Miroslav Plašil

Cílem článku je představit základní charakteristiky přístupu spočívajícího v aplikaci nenulové sazby proticyklické kapitálové rezervy v době, kdy cyklická finanční rizika dosahují běžné úrovně, a shrnout hlavní argumenty pro jeho aplikaci ze strany makroobezřetnostního orgánu. Spolu s tím jsou prezentovány dvě metody pro kalibraci nenulové sazby v podmínkách české ekonomiky a diskutována volba správného okamžiku pro její dosažení. Oba způsoby implikují potřebu vytvářet v době běžné úrovně cyklických rizik sazbu rezervy ve výši okolo 1 %, přičemž této úrovně by mělo být dosaženo do dvou let po odeznění akutní fáze cyklického poklesu či finanční krize.

Vydáno: květen 2019

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 2/2019 (pdf, 184 kB)