Konkurence a efektivnost v českém bankovním sektoru

Anca Podpiera

Tento článek poskytuje empirickou evidenci o vývoji konkurence v bankovnictví a jeho vztahu k nákladové efektivnosti bank v České republice v letech 1994 až 2005. Nejprve byla měřena hladina a vývoj konkurence a nákladové efektivnosti. Konkurence byla měřena Lernerovým indexem pro úvěrový trh za použití čtvrtletních dat o cenách úvěrů. Poté byl zkoumán vztah a kauzalita mezi konkurencí a nákladovou efektivností za pomocí testu Grangerovy kauzality. Ten vyzněl ve prospěch negativního kauzálního vztahu od konkurence k nákladové efektivnosti (hypotéza „bankovních specifik“). Naše výsledky naopak zamítají hypotézu „klidného života“ v českém bankovním sektoru, dle které by měla vyšší konkurence pozitivně ovlivňovat efektivitu.

Vydáno: červen 2008

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2007 (pdf, 162 kB)