Rozhodnutí bankovní rady ČNB v oblasti finanční stability

Bankovní rada ČNB ponechala nastavené horní hranice ukazatelů LTV na 80 %, resp. 90 %, a DTI na 8,5, resp. 9,5. Bankovní rada ČNB deaktivovala s účinností od 1. července 2023 nastavení horní hranice úvěrového ukazatele DSTI.

Bankovní rada ČNB rozhodla také o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy o 25 b. b. na 2,25 %, kterou budou banky povinny dodržovat od 1. července 2023.

Finanční sektor v ČR zůstává vysoce odolný i vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Bankovní sektor je dostatečně kapitálově i likviditně vybaven, aby odolal šokům i v případě déletrvajících ekonomických potíží.