Rozhodnutí bankovní rady ČNB o nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Bankovní rada České národní banky rozhodla o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na 1,75 %. Vedl ji k tomu zejména pokračující pokles cyklických systémových rizik v bilanci bankovního sektoru. Sazbu budou banky povinny dodržovat od 1. dubna 2024.