Zpráva o finanční stabilitě – podzim 2022

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 30. listopadu 2022. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 30. červnu 2022.