Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019

Tato Zpráva o finanční stabilitě byla schválena bankovní radou ČNB dne 23. května 2019. Obsahuje –  až na dílčí výjimky – informace dostupné k 31. březnu 2019.